Kurset dansk arbejdsmiljølovgivning er for dig, som er arbejdsgiver, virksomhedsleder, mellemleder eller arbejdsmiljøansvarlig. Du får værktøjer til at navigere i dansk arbejdsmiljølovgivning og et overblik over, hvilke krav, den stiller til dig som leder.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kurset dansk arbejdsmiljølovgivning henvender sig til dig, som er arbejdsgiver, virksomhedsleder, mellemleder eller arbejdsmiljøansvarlig.

Dansk arbejdsmiljølovgivning pålægger arbejdsgiver ansvaret for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Kurset giver et overblik over, hvad dette indebærer, og hvilke forpligtigelser du har som arbejdsgiver og leder.

Kursusudbytte

At give virksomhedens ledelse et samlet overblik over

 • Dansk arbejdsmiljølovgivning og det lovmæssige hierarki
 • Ledelsens forpligtigelser mht. organisering af arbejdsmiljøarbejdet og instruktion
 • Regler for APV, årsplan, lovpligtige eftersyn, lovpligtige uddannelser mv.
 • Regler og vejledninger om natarbejde, sundhedstjek og trivsel
 • Arbejdsskader, anmeldelser, EASY og krisehåndtering
 • Arbejdstilsynets fremgangsmåder ved tilsyn og håndhævelse af lovgivningen (risikobaseret tilsyn) samt Arbejdstilsynets Krone-Smiley ordning
 • Lovgivning i forhold til arbejdsmiljøledelsessystemer.

Mål

At give deltagerne værtøjer til at navigere i dansk arbejdsmiljølovgivning, således at arbejdsmiljøarbejdet lettes, og samarbejdet med myndigheder styrkes.

Indhold

Kurset er baseret på teori, øvelser og erfaringsudveksling.
 • Dansk arbejdsmiljølovgivning og EU lovgivning
 • Lovkrav til virksomhedens ledelse og arbejdsmiljøorganisation
 • Lovkrav til APV, Årsplan
 • Lovkrav om instruktion og uddannelser
 • Lovkrav for arbejde med tekniske hjælpemidler
 • Anvende lovkrav i forbindelse med vurdering af farer på arbejdspladsen
 • Forberedelse på risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet
 • Indblik i, hvordan lovkrav indgår i ISO 45001.