Kurset i auditorcoaching giver dig grundlæggende coachingbaseret træning i intern auditering af virksomhedens ledelsessystemer – kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Grundlæggende coachingbaseret træning i intern auditering af virksomhedens ledelsessystemer – kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed.

Kursusudbytte

Medarbejdere der, som en del af deres arbejdsområde, skal udføre audit af virksomhedens kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, får:
  • En grundig træning i auditeringsteknikker, der sætter medarbejderen i stand til selvstændigt at planlægge, udføre og følge op på interne audits, herunder udarbejdelse af checklister. Vi gennemgår spørgeteknikker og giver dig viden om adfærd og holdninger i rollen som auditor
  • Gennemført interne audits i egen virksomhed med støtte af og efterfølgende feed-back fra en trænet auditor
  • Mulighed for at øve afrapportering til ledelsen i form af rollespil.

Et forudgående kendskab til de relevante kravstandarder er en fordel, men ikke et krav.

For at få det største udbytte af forløbet, bør der max. være 12 deltagere.

Indhold

Kurset er delt på 3 dage, som indeholder såvel grundlæggende teori, gruppearbejder og rollespil, hvor teorien omsættes til praksis.

Da der vil være hjemmeopgaver mellem de enkelte kursusdage, anbefales det, at der afsættes 2-3 uger mellem de enkelte kursusdage.