Lær grundlæggende auditteknikker og bliv klar til at auditere og til at uddanne dig til lead auditor indenfor ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Auditorkurset er en generisk basisuddannelse for auditorer, uanset hvilken type af ledelsessystem, der skal auditeres efterfølgende.

Auditorkurset er adgangsgivende til Lead auditor kurserne inden for ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001.

Auditorkurset handler om fælles teksten i standarderne og om grundprincipperne for audit og er baseret på ISO 19011 ”Auditering af ledelsessystemer – Vejledning”. FORCE Technologys Lead Auditor kurser, fagmodulerne bygger videre på dette og handler ydermere om specifikke dele af de respektive standarder.

Auditorkurset skal være gennemført inden din deltagelse på et fagmodul på FORCE Technologys Lead Auditor kurser.
Første fagmodul skal startes op senest 24 måneder efter din deltagelse på grundmodulet.

Kursusudbytte

Kendskab til:

  • Begreber om audit
  • Auditprincipper
  • Ledelsessystemernes fælles krav og struktur

Viden om og træning i:

  • Auditprocessen (forberedelse, gennemførelse og rapportering af audit)
  • Auditroller og ansvar
  • Auditoradfærd
  • Spørgeteknik og notatteknik

Auditorkurset afsluttes med en 2 timers vejledende eksamen, som indikerer dine stærke og svage sider. På baggrund heraf kan du forberede dig på din eventuelle deltagelse på et fagmodul.

Auditorkurset er intensivt og kræver 100% deltagelse, og der må påregnes 1 times egen opfølgning og forberedelse mellem hver kursusdag.

Forudsætninger for deltagelse

Der er ingen formelle krav for at deltage på kurset, men det er en klar fordel, at have en grundlæggende forståelse for audit og ledelsessystemer.

Har du kun lidt eller ingen erfaring med audit eller ledelsessystemer anbefaler vi, at du først deltager på kurset ”Intern audit af virksomhedens processer”.

Indhold

Du kan se vejledende program og evt. andre dokumenter for kurset ved at klikke på "Tilmeld" og derefter "Dokumenter". Tilmelding er ikke nødvendig, for at se programmet.

Auditorkurset gennemføres vekslende mellem teori og praktiske øvelser med gruppearbejde og cases.

Kurset er baseret på retningslinjerne for audit af systemer angivet i standarden ISO 19011.

Jens Ulrik Hansen underviser på FORCE Technologys audit-kurser, og han bruger al sin erfaring fra at gennemføre audits hos virksomheder i sin undervisning.

Lead auditor fagmoduler

Ved samtidig tilmelding til auditorkurset og ét eller flere lead auditor fagmoduler, får du rabat på 4.000 kr. på fagmodulerne, så du kun skal betale 12.000 kr. eksklusiv moms pr. fagmodul

Audit på et lager

Artikel

Lead auditor - klædt på til et vigtigt ansvar

Når ledelsen vil have svar på, om virksomheden lever op til målsætningerne, spiller lead auditoren en afgørende rolle.