Kurset er for dig, der ønsker et internt auditorkursus med fokus på ledelsessystemer som ISO 22000, FSSC 22000, BRC og IFS.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Grundlæggende kursus i intern auditering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed, herunder ISO 22000, FSSC 22000, BRC og IFS.

Kursusudbytte

Du får kendskab til principper og værktøjer, der benyttes ved planlægning, gennemførelse og opfølgning på interne audits, så du bliver i stand til aktivt at deltage i virksomhedens auditprocesser.

Der er fokus på og eksempler fra fødevaresikkerhedsledelsessystemer. Teknikkerne kan imidlertid også benyttes ved intern audit af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer.

Indhold

Du får en kort introduktion til generelle krav til ledelsens evaluering, intern audit og til forebyggende og korrigerende handlinger.

Herefter får du træning i udvalgte emner, så du opnår relevant viden og forståelse inden for følgende aktiviteter:

  • Auditplanlægning og kommunikation
  • Udarbejdelse af tjeklister
  • Auditteknik
  • Rapportering af audits
  • Krav til auditor som person
  • Auditopfølgning.

Kurset indeholder gruppearbejde, hvor teorien omsættes til praktiske eksempler.

Kurset tager udgangspunkt i ISO 19011 og benytter fortrinsvis eksempler fra ISO 22000.

Virksomhedstilpassede udgaver kan tage udgangspunkt i BRC- eller IFS-standardernes krav.