ISO 9001 kurset henvender sig til medarbejdere, der udvikler, implementerer, vedligeholder og optimerer et kvalitetsledelsessystem samt til auditorer, der ønsker at kende tolkningen af kravene.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Gennemgang og tolkning af krav i ISO 9001:2015

Kurset henvender sig til dig, der udvikler, implementerer, vedligeholder og optimerer et kvalitetsledelsessystem samt til auditorer, der ønsker at kende tolkningen af kravene.

Vi forventer, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til ISO 9001.

Kursusudbytte

Kursus lærer dig at tolke, få indsigt i og forståelse for de grundlæggende principper, koncepter, krav og retningslinjer i ISO 9001.

Du bliver ført ajour med de sidste nye erfaringer og fortolkninger, der kan bidrage til en korrekt forståelse af krav og muligheder – og får hermed større muligheder for at bidrage til optimering af ledelsessystemer.

Indhold

  • Betydningen af ISO 9001 som grundlag for at identificere forbedringsmuligheder
  • Gennemgang af fællesstruktur og fælles tekst i ledelsessystem standarder
  • Øvelser og debat, baseret på kravelementerne i ISO 9001.

I kurset anvendes ISO 9001 som undervisningsmateriale, men indholdet i kurset har også relation til andre kvalitetsledelsesstandarder. Kurset er baseret på retningslinjerne for audit af ledelsessystemer angivet i standarden ISO 19011.