Lead Auditor kvalitet kurset er for dig der ønsker at udvide dine audit kompetencer til et højt professionelt niveau, med ISO 9001 som platform.

Lead auditor kvalitet kurset henvender sig til auditorer, kvalitetsprofessionelle, ledere og personer, der arbejder med audit af ledelsessystemer herunder leverandørevaluering.

Kursusudbytte

Træning i:

 • Tolkning af ISO 9001 med henblik på at søge overensstemmelse med krav ved interne og eksterne audits
 • Teknikker anvendt til audit af kvalitetsledelsessystemer.

Forudsætninger for deltagelse

Vi forventer, at deltagerne har dybdegående kendskab til kvalitetsledelse og ISO 9001.

For at deltage i Lead auditor kurset kræver det, at du har gennemført FORCE Technologys generiske Auditorkursus(AU200), eller har erhvervet auditfærdigheder fra for eksempel et Lead auditor kursus indenfor Miljø eller Arbejdsmiljø.

Vi forventer, at deltagerne har viden om og kendskab til:

 • Planlægning, udførelse, check og korrigering (PDCA cirkel)
 • Relationen mellem kvalitetsledelse og kundetilfredshed
 • Generelt anvendte kvalitetsledelsestermer og definitioner samt kvalitetsledelsesprincipperne (findes i ISO 9000)
 • Struktur, indhold og krav i ISO 9001
 • Procestilgangen, brugt i kvalitetsledelse, herunder modellen for procesbaseret kvalitetsledelse

Lead Auditor kurset er intensivt og kræver 100% deltagelse, og der må påregnes 1 ½ times egen opfølgning og forberedelse mellem hver kursusdag.

Indhold

Lead auditor kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Du får en grundig indførelse i ledende auditors rolle og opgaver i forbindelse med forberedelse, gennemførelse, rapportering og opfølgning på audit af kvalitetsledelsessystemer.

Under kurset trænes auditors forståelse for og tolkning af kravene i ISO 9001:2015.

 • Auditors rolle
 • Auditsystemet
 • Kvalitetsdokumentationens anvendelse under audit
 • Planlægning af auditeringen
 • Checklister
 • Åbningsmøde
 • Audit af forretningsprocesser
 • Gennemførelse af audit
 • Auditresultat
 • Auditrapportering
 • Opfølgningsaktiviteter
 • Gruppeøvelser og eksempel på situationer, der baserer sig på aktuelle og tidligere auditsituationer
 • 2 timers skriftlig eksamen (hvis ønsket)

Lead auditor kurset er baseret på retningslinjerne for audit af systemer angivet i standarden ISO 19011 og ISO 17021.

Du kan se vejledende program og evt. andre dokumenter for kurset ved at klikke på "Tilmeld" og derefter "Dokumenter". Tilmelding er ikke nødvendig, for at se programmet.