Lead auditor arbejdsmiljø kurset er for dig, der ønsker at mestre auditteknikker på et højt professionelt niveau, herunder lede et auditteam, med DS/ISO 45001:2018 som platform.

Lead auditor arbejdsmiljø kurset henvender sig til auditorer, arbejdsmiljøprofessionelle, ledere og personer, der arbejder med audit af ledelsessystemer, og som ønsker at få et bevis på de opnåede kvalifikationer.

Kursusudbytte

Træning i
  • Tolkning af DS/ISO 45001:2018 med henblik på at søge overensstemmelse med krav ved interne og eksterne audits
  • Auditteknikker anvendt til audit af et arbejdsmiljøledelsessystem

Forudsætninger for deltagelse

For at deltage i Lead auditor kurset kræver det, at du har gennemgået FORCE Technologys generiske Auditorkursus (AU200), eller har erhvervet auditfærdigheder fra for eksempel et 5 dages Lead auditor kursus indenfor kvalitet eller miljø. 

Vi forventer at du har viden om og kendskab til arbejdsmiljøledelse i henhold til et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem. Vi forventer, at du har viden om og kendskab til struktur, indhold og krav i DS/ISO 45001:2018.

Lead Auditor kurset er intensivt og kræver 100% deltagelse, og der må påregnes 1 ½ times egen opfølgning og forberedelse mellem hver kursusdag.

Indhold

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser med gruppearbejde og cases. Du får en introduktion til formål og indhold i arbejdsmiljøledelse. Du får også en grundig indførelse i ledende auditors rolle og opgaver i forbindelse med forberedelse, gennemførelse, rapportering og opfølgning på audit af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Under kurset trænes auditors forståelse for og tolkning af kravene i DS/ISO 45001:2018, herunder

  • En organisations rammer og vilkår
  • Lederskab og forpligtigelser
  • Konsultation og inddragelse af arbejdstagere
  • Risici, muligheder og bindende forpligtigelser
  • Arbejdsmiljøaudit, krav til planlægning og kompetencer - En værdiskabende audit

Kurset afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen.

Kurset er baseret på retningslinjerne for audit af systemer angivet i standarden ISO 19011.

Du kan se vejledende program og evt. andre dokumenter for kurset ved at klikke på "Tilmeld" og derefter "Dokumenter". Tilmelding er ikke nødvendig, for at se programmet.

Du kan supplerer lead auditor kurset og få opdateret din viden om den nye arbejdsmiljøledelses standard ved at deltage i kurset ISO 45001:2018 Introduktion og tolkning af DS/ISO 45001:2018. Følg linket og læs mere om kurset.