Lead Auditor Miljø kurset er for dig der ønsker at udvide dine audit kompetencer til et højt professionelt niveau, med ISO 14001 som platform.

Lead Auditor Miljø kurset henvender sig til auditorer, miljøansvarlige, ledere og personer, der arbejder med audit af ledelsessystemer. 

Kurset er for dig, der skal arbejde med etablering eller vedligehold af et miljøledelsessystem efter ISO 14001.

Kursusudbytte

Træning i

 • Tolkning af ISO 14001 med henblik på at søge overensstemmelse på interne og eksterne audits
 • Auditteknikker, anvendt til audit af et miljøledelsessystem

Forudsætninger for deltagelse

Vi forventer, at deltagerne har dybdegående kendskab til miljøledelse og DS/EN ISO 14001.

For at deltage i Lead auditor kurset kræver det, at du har gennemført FORCE Technologys generiske Auditorkursus (AU200), eller har erhvervet auditfærdigheder fra for eksempel et Lead auditor kursus indenfor kvalitet eller arbejdsmiljø.

Vi forventer, at deltagerne har viden om og kendskab til:

 • Generelt anvendte miljøledelsessystemer og -definitioner samt miljøledelsesprincipperne (findes i DS/EN ISO 14001)
 • Struktur, indhold og krav i DS/EN ISO 14001
 • Procestilgangen, brugt i miljøledelse, herunder modellen for procesbaseret miljøledelse
 • Planlægning, udførelse, tjek og korrigering (PDCA cirkel)
 • Relationen mellem miljøledelse og interessenter

Dette lead auditorkursus er intensivt og kræver 100% deltagelse, og der må påregnes 1 ½ times egen opfølgning og forberedelse mellem hver kursusdag.

Indhold

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Du får en grundig indførelse i ledende auditors rolle og opgaver i forbindelse med forberedelse, gennemførelse, rapportering og opfølgning på audit af miljøledelsessystemer.

 

Under kurset trænes auditors forståelse for og tolkning af kravene i ISO 14001:2015.

 • Formål med miljøledelse og miljøaudit
 • Miljøforhold og miljøpåvirkninger
 • Miljøpolitik
 • Miljølovgivning
 • Miljøauditors rolle
 • Miljøaudit, planlægning, udførelse, rapportering og opfølgning
 • Gruppearbejde og case studies
 • 2 timers skriftlig eksamen

Kurset er baseret på retningslinjerne for audit af ledelsessystemer angivet i standarden ISO 19011.

Du kan se vejledende program og evt. andre dokumenter for kurset ved at klikke på "Tilmeld" og derefter "Dokumenter". Tilmelding er ikke nødvendig, for at se programmet.

Du kan supplerer lead auditor kurset og få opdateret din viden om miljøledelses standarden ved at deltage i kurset ISO 14001:2015 Introduktion og tolkning af DS/EN ISO 14001:2015.