Få et struktureret overblik over virksomhedens forbedringspotentiale og en prioritering af kortlagte områder ved hjælp af Værdistrømsanalysen, Cirkeldiagrammet og flere andre LEAN værktøjer.

Deltagere

Kurset er praktisk orienteret og henvender sig primært til ledere, mellemledere og nøglepersoner med tilknytning til produktionen i både små og store virksomheder.

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men et blik i Rother & Shook ”Learning To See” vil give kursisten bedre forudsætninger for læring.

Målsætning

Det er kursets klare mål at gøre kursisterne i stand til at vurdere potentialet i virksomheden ved implementering af LEAN og hvilke tiltag, der er mest fordelagtige.

Indhold

 • Værdistrømsanalysens nutids-, ideal- og fremtidstilstand
 • De 7 spildtyper sat i relation til materialer, personer, miljø og administration
 • Betydningen af flow
 • Et overblik over håndteringer ved hjælp af spaghetti diagrammer
 • Cirkel diagrammer til beskrivelse af ansvarsskift samt praktisk træning
 • Matrix over analyseværktøjer som guide til bekæmpelse af spild
 • Spil, quiz, øvelser og simulationer som middel til praktisk læring.

Udbytte

Kursisterne bliver i stand til at:

 • forstå vigtigheden af at kende og fastlægge kundens præferencer
 • kategorisere produkter og forskellige måder at håndtere dem på
 • påbegynde eller videreudvikle virksomhedens værdistrømsanalyse, der kan anvendes som en oversigt over forbedringsmuligheder og skabe konsensus
 • kortlægge kritiske produktfaktorer, såsom kvalitet, variation og materialespild
 • danne et fundament for at øge medarbejdernes performance, f.eks. håndteringer.

Kurset giver deltagerne et redskab til at kunne danne sig et overblik over forbedringsprojekter samt prioritering af disse i eget ansvarsområde, egen afdeling eller virksomhed.