De første skridt. LEAN introduktionskursus er et af i alt 6 kurser, der har til formål at uddanne kursisterne i de bedst egnede værktøjer til implementering af LEAN med en ”Bottom-Up Approach” samt, i hvilke situationer de forskellige værktøjer skal anvendes.

De mest anvendte LEAN-værktøjer, teams og opbygning af en LEAN implementering er hovedindholdet i kurset. LEAN introduktionskursus er et af i alt 6 kurser, der har til formål at uddanne kursisterne i de bedst egnede værktøjer til implementering af LEAN med en ”Bottom-Up Approach” samt i hvilke situationer, de forskellige værktøjer skal anvendes.

Deltagere

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger.

 

Målsætning

Kurset er praktisk orienteret og henvender sig primært til ledere, mellemledere og medarbejdere med tilknytning til produktionen i både små og store virksomheder. Kurset giver viden, som kan anvendes til optimering, effektivisering og forandring i virksomheden, i afdelingen eller i eget ansvarsområde.

Det er kursets klare mål at gøre kursisterne i stand til at påbegynde lean-implementeringen i virksomheden

Indhold

 • Teoretisk gennemgang af LEAN-filosofien og praktisk træning
 • Værdistrømsanalysens teoretiske omdrejningspunkt og praktisk træning
 • Anvendelse af værdistrømmen som ledelsesredskab for forbedringsprojekter
 • Kaizen som redskab til at skabe en forbedringskultur
 • Samarbejde i et tværorganisatorisk team
 • Introduktion til Gemba – stedet, hvor tingene sker
 • Typer af spild
 • Systematisk problemløsning
 • 5S – systematiserings- og standardiseringsværktøj
 • Gruppearbejde med sparring af medarbejderne fra andre virksomheder
 • Virksomhedsspil, hvor elementer fra LEAN-filosofien afprøves i praksis.

Udbytte

Kursisterne bliver i stand til at:

 • skabe optimale forudsætninger for implementering af lean-principperne
 • formidle kendskabet til lean-filosofien og principperne
 • påbegynde virksomhedens værdistrømsanalyse, der kan anvendes som en oversigt over forbedringsmuligheder og uddelegering af opgaver
 • igangsætte en ændring af organisationen indefra – anvendelse af Kaizen-værktøjet
 • implementere en forbedringskultur
 • opsamle medarbejdernes gode ideer
 • styrke og optimere samarbejdet i tværorganisatoriske grupper.