Kaizen – Kai er at ændre, Zen er at forbedre Kaizen Events – Det dynamiske komprimerede forløb til implementering og forankring af større forbedringer og forandringer.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Baggrund

Kaizen - Kai er at ændre, Zen er at forbedre
Kaizen Events - Det dynamiske komprimerede forløb til implementering og forankring af større forbedringer og forandringer. Kurset sikrer et praktisk gennemført forløb i virksomheden. Forløbet tager udgangspunkt i en værdistrømsanalyse, valg af forbedringsprojekt samt praktisk implementering i virksomheden.

Deltagere

Uddannelsen er praktisk orienteret og henvender sig primært til ledere, mellemledere og andre nøglepersoner med tilknytning til produktionen i både små og store virksomheder.

Uddannelsen kræver ingen særlige forudsætninger, men det er en fordel at have deltaget i FORCE Technologys kurser Analyse af virksomheden, Systematik og effektivitet i organisationen - 5S, Standardisering af arbejdsopgaver og/eller Teknikker til flow.

Målsætning

Det er uddannelsens klar mål at gøre deltagerne i stand til at gennemføre Kaizen i deres egen irksomhed samt anvende det til forandringsledelse Uddannelsen giver endvidere deltagerne et redskab til at kunne danne sig et overblik over forbedringsprojekter samt prioritering af disse.

Udbytte

Kursisterne bliver i stand til at

 • påbegynde eller videreudvikle virksomhedens værdistrømsanalyse, der kan anvendes som en oversigt over forbedringsmuligheder og skabe konsensus
 • danne et fundament for at øge medarbejdernes performance, f.eks. håndteringer
 • prioritere forbedringsmuligheder
 • indføre systematisk vidensopsamling i virksomheden
 • etablere organisationen bag opsamlingen og håndteringen af medarbejdernes idéer
 • gennemføre store forandringer
  - på kort tid
  - med maksimalt ejerskab hos medarbejderne
  - via den rette team sammensætning og motivering
 • skelne mellem brandslukning og identifikation af grundårsager
 • forankre de gennemførte forbedringer.

Indhold

 • Valg af projektområde i virksomheden
 • Udarbejdelse af en værdistrømsanalyse i projektområdet
 • Udarbejdelse af kaizenkatalog
 • Prioritering og valg af kaizenprojekt
 • Planlægning og gennemførelse af Kaizen Blitz.

Varighed

6 dage