Kaizen – Kai er at ændre, Zen er at forbedre Kaizen Events – Det dynamiske komprimerede forløb til implementering og forankring af større forbedringer og forandringer.

Baggrund

Kaizen - Kai er at ændre, Zen er at forbedre
Kaizen Events - Det dynamiske komprimerede forløb til implementering og forankring af større forbedringer og forandringer. Kurset sikrer et praktisk gennemført forløb i virksomheden. Forløbet tager udgangspunkt i en værdistrømsanalyse, valg af forbedringsprojekt samt praktisk implementering i virksomheden.

Deltagere

Uddannelsen er praktisk orienteret og henvender sig primært til ledere, mellemledere og andre nøglepersoner med tilknytning til produktionen i både små og store virksomheder.

Uddannelsen kræver ingen særlige forudsætninger, men det er en fordel at have deltaget i FORCE Technologys kurser Analyse af virksomheden, Systematik og effektivitet i organisationen - 5S, Standardisering af arbejdsopgaver og/eller Teknikker til flow.

Målsætning

Det er uddannelsens klar mål at gøre deltagerne i stand til at gennemføre Kaizen i deres egen irksomhed samt anvende det til forandringsledelse Uddannelsen giver endvidere deltagerne et redskab til at kunne danne sig et overblik over forbedringsprojekter samt prioritering af disse.

Udbytte

Kursisterne bliver i stand til at

 • påbegynde eller videreudvikle virksomhedens værdistrømsanalyse, der kan anvendes som en oversigt over forbedringsmuligheder og skabe konsensus
 • danne et fundament for at øge medarbejdernes performance, f.eks. håndteringer
 • prioritere forbedringsmuligheder
 • indføre systematisk vidensopsamling i virksomheden
 • etablere organisationen bag opsamlingen og håndteringen af medarbejdernes idéer
 • gennemføre store forandringer
  - på kort tid
  - med maksimalt ejerskab hos medarbejderne
  - via den rette team sammensætning og motivering
 • skelne mellem brandslukning og identifikation af grundårsager
 • forankre de gennemførte forbedringer.

Indhold

 • Valg af projektområde i virksomheden
 • Udarbejdelse af en værdistrømsanalyse i projektområdet
 • Udarbejdelse af kaizenkatalog
 • Prioritering og valg af kaizenprojekt
 • Planlægning og gennemførelse af Kaizen Blitz.

Varighed

6 dage