Kaizen – ”Kai” er at ændre, ”Zen” er at forbedre De små løbende forbedringer i hverdagen samt Kaizen Events – Det dynamiske komprimerede forløb til implementering og forankring af større forbedringer og forandringer.

Kaizen – ”Kai” er at ændre, ”Zen” er at forbedre

 

De små løbende forbedringer i hverdagen samt Kaizen Events – Det dynamiske komprimerede forløb til

implementering og forankring af større forbedringer og forandringer

Målsætning

Det er kursets klare mål at gøre kursisterne i stand til at implementere kaizen i deres egen virksomhed samt anvende det til forandringsledelse.

Deltagere

Kurset er praktisk orienteret og henvender sig primært til ledere, mellemledere og nøglepersoner med tilknytning til produktionen i både små og store virksomheder, der ønsker at forbedre og forandre organisationen på en struktureret måde.

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men det er en fordel at have deltaget i FORCE Technologys kurser Implementering af lean,  Analyse af virksomheden og/eller Systematik og effektivitet i organisationen - 5S.

Indhold

 • Introduktion til og diskussion af forbedringsmulighederne - og deres potentiale
 • Deming's cirkel (PDCA - Plan, Do, Check, Act)
 • Eksempler på blanketter/formularer til idéopsamling
 • Praktiske eksempler på og gennemgang af Kaizen tavler
 • Ishikawa-/fiskebens-diagrammet og ”5 x Hvorfor?”
 • A3-rapporten som kommunikation mellem ledelse og Kaizen teamet
 • Gennemgang af en struktur til gennemførelse af Kaizen events
 • Introduktion til forankringsmodeller
 • Inddragelse af andre lean-værktøjer efter behov, f.eks. takttid, visuel management, standardarbejde etc. 
 • Praktiske øvelser.

Udbytte

Kursisterne bliver i stand til at:

 • prioritere forbedringsmuligheder
 • indføre systematisk vidensopsamling i virksomheden
 • etablere organisationen bag opsamlingen og håndteringen af medarbejdernes idéer
 • gennemføre store forandringer
  - på kort tid
  - med maksimalt ejerskab hos medarbejderne
  - via den rette team sammensætning og motivering
 • skelne mellem brandslukning og identifikation af grundårsager
 • forankre de gennemførte forbedringer.