Kaizen – ”Kai” er at ændre, ”Zen” er at forbedre De små løbende forbedringer i hverdagen samt Kaizen Events – Det dynamiske komprimerede forløb til implementering og forankring af større forbedringer og forandringer.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Målsætning

Det er kursets klare mål at gøre kursisterne i stand til at implementere kaizen i deres egen virksomhed samt anvende det til forandringsledelse.

Deltagere

Kurset er praktisk orienteret og henvender sig primært til ledere, mellemledere og nøglepersoner med tilknytning til produktionen i både små og store virksomheder, der ønsker at forbedre og forandre organisationen på en struktureret måde.

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men det er en fordel at have deltaget i FORCE Technologys kurser Implementering af lean,  Analyse af virksomheden og/eller Systematik og effektivitet i organisationen - 5S.

Indhold

 • Introduktion til og diskussion af forbedringsmulighederne - og deres potentiale
 • Deming's cirkel (PDCA - Plan, Do, Check, Act)
 • Eksempler på blanketter/formularer til idéopsamling
 • Praktiske eksempler på og gennemgang af Kaizen tavler
 • Ishikawa-/fiskebens-diagrammet og ”5 x Hvorfor?”
 • A3-rapporten som kommunikation mellem ledelse og Kaizen teamet
 • Gennemgang af en struktur til gennemførelse af Kaizen events
 • Introduktion til forankringsmodeller
 • Inddragelse af andre lean-værktøjer efter behov, f.eks. takttid, visuel management, standardarbejde etc. 
 • Praktiske øvelser.

Udbytte

Kursisterne bliver i stand til at:

 • prioritere forbedringsmuligheder
 • indføre systematisk vidensopsamling i virksomheden
 • etablere organisationen bag opsamlingen og håndteringen af medarbejdernes idéer
 • gennemføre store forandringer
  - på kort tid
  - med maksimalt ejerskab hos medarbejderne
  - via den rette team sammensætning og motivering
 • skelne mellem brandslukning og identifikation af grundårsager
 • forankre de gennemførte forbedringer.