Standardisér den bedste måde at gøre tingene på.

Sandardisering udgør en af grundstenene i lean. Det gælder om at standardisere den bedste måde at gøre tingene på – Best Practice. Kurset indeholder metoder til standardisering og til at finde Best Practice, f.eks. ved hjælp af at fjerne eller reducere MUDA (spild), MURA (variation) og MURI (overbelastning), som er Toyotas 3 kategorier af ”Spild”, der hver for sig har lille værdi, men sammen udgør fundamentet for Toyotas succes.

Deltagere

Kurset er praktisk orienteret og henvender sig primært til ledere, mellemledere og andre nøglepersoner med tilknytning til produktionen i både små og store virksomheder.

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men det er en fordel at have deltaget i FORCE Technologys kursus Analyse af virksomheden og/eller kurset Systematik og effektivitet i organisationen.

Målsætning

Det er kursets klare mål at gøre kursisterne i stand til at indføre standardiseringer af kortlagte Best Practice i egen virksomhed og erkende, at spild er mere end MUDA.

Indhold

 • Spaghetti diagrammet
 • Toyotas 3 kategorier for spild;
  - MUDA - De 7 spildtyper i produktionen/administrationen
  - MURA - Six Sigma og SPC til reduktion af variation
  - MURI - Beregning og vurdering af medarbejderbelastning
 • Templates til og anvendelse af ”Sekvensering af Begivenheder” (SOE)
 • Standard Operation Procedures (SOP)
 • Opstille Best Practice
 • Simulering af produktion til praktisk anvendelse af SOE, SOP, MUDA og fastlæggelse af Best Practice.

Udbytte

Kursisterne bliver i stand til at:

 • få et overblik over håndteringer
 • identificere, kategorisere og fjerne spild (MUDA)
 • bekæmpe variation (MURA) og få kendskab til værktøjer, der kan anvendes
 • identificere overbelastning (MURI) og forstå, hvorfor den skal forebygges
 • anvende ”Sekvensering af Begivenheder” (SOE) som værktøj til kortlægning af den detaljerede Current State
 • opstille og anvende ”Standard Operationer Procedures” (SOP) som arbejdsinstruktioner i den daglige drift 
 • fastlægge den bedste metode til afvikling af arbejdsopgaven.

Deltagerne får redskaber til at ensrette arbejdsgange på en optimal måde, således at medarbejdere har muligheden for at leve op til deres ansvar og bidrage til, at virksomheden når sine mål.