Skabe fysiske forandringer og forbedringer med det visuelle værktøj 5S; "Sortér, systematisér, skrub, standardisér og selvdisciplin", de første skridt mod en vellykket implementering af lean.

Skabe fysiske forandringer og forbedringer med det visuelle værktøj 5S; "Sortér, systematisér, skrub, standardisér og selvdisciplin", de første skridt mod en vellykket implementering af lean. Værktøjet er samtidig en metode til afprøvning af virksomhedens modenhed overfor implementering af lean.

Deltagere

Kurset er praktisk orienteret og henvender sig primært til ledere, mellemledere og nøglepersoner med tilknytning til produktionen i både små og store virksomheder, der ønsker at forbedre organisationen via systematik og organisering af arbejdsopgaver samt forebyggende arbejde inden for kvalitet, miljø og sikkerhed.

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men det er en fordel at have deltaget i FORCE Technologys kursus, Værdistrømsanalyse først.

Målsætning

Det er kursets klare mål at gøre kursisterne i stand til at implementere 5S-Værktøjet i deres egen virksomhed.

Indhold

 • Teoretisk og praktisk gennemgang af værktøjet 5S: 
  - sortér, systematisér, skrub, standardisér, selvdisciplin (5S)
 • Inspiration samt diskussion af det sjette S – Sikkerhed
 • Templates til fastholdelse af 5S-niveauet på den enkelte arbejdsstation
 • Design af 5S-Tavler samt oplæg til og diskussion af indhold
 • Afholdelse af tavlemøder
 • Afklaring af audit som forankringsmetode 
 • Workshop, case og opgaver på baggrund af simuleret produktionsvirksomhed
 • A3-rapport.

Udbytte

Kursisterne bliver i stand til at:

 • indføre forbedringer inden for kvalitet, miljø, sikkerhed og effektivitet
 • indføre visuelle forandringer, der dokumenterer forbedringer
 • fastsætte standarder for virksomhedens ønskede fysiske tilstand
 • fastholde den opnåede forbedring
 • lede medarbejderne via involvering
 • integrere den opnåede standard i den daglige drift
 • afgøre om virksomheden er moden til implementering af lean-filosofien.