Teknikker til Flow. Etablering af flow er andet end at fjerne lagre.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Baggrund

Etablering af flow er andet end at fjerne lagre. I praksis drejer det sig om at estimere lagerstørrelser og beskytte flaskehalse med lagre. Værktøjer som Kanban, CONWIP, FIFO og supermarked er midler til at etablere flow i produktionen og håndtere flaskehalse.

Deltagere

Kurset er praktisk orienteret og henvender sig primært til ledere, mellemledere og nøglepersoner med tilknytning til produktionen i både små og store virksomheder, der ønsker at efterforske mulighederne for at nedbringe gennemløbstider og lagerstørrelser samt forbedre likviditeten ved at etablere bedre flow i produktionen.

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men det er en fordel at have deltaget i FORCE Technologys kurser Implementering af lean, Analyse af virksomheden, Systematik og effektivitet i organisationen - 5S og/eller Standardisering af arbejdsopgaver.

Målsætning

Det er kursets klare mål at gøre kursisterne i stand til at få produkterne eller ydelserne til at ”flyde” hurtigere og mere simpelt gennem virksomheden uden at gå på kompromis med kvalitet, miljø, sikkerhed eller produktivitet.

Udbytte

Kursisterne bliver i stand til at:

 • vurdere vigtigheden af ensartede og gennemskuelige arbejdsgange
 • reducere lagre
 • identificere flaskehalse
 • håndtere flaskehalse
 • vurdere nødvendigheden af at have intelligente lagre for at opnå flow
 • kunne anvende den passende lagertyper
 • estimere den nødvendige lagerstørrelse
 • forstå, hvorfor ”1-styks-produktion” er optimal og samtidig tilstræbe det.

Indhold

 • Balancering og takttid
 • Produktionsceller
 • Gennemgang af signalerne KANBAN og CONWIP
 • Gennemgang og anvendelse af emperiske formler til bestemmelse af lagerstørrelser
 • Beskrivelse og anvendelse af FIFO og supermarked
 • Optimering af flaskehalse
 • Spil og øvelser som middel til praktisk læring af de nævnte værktøjer.