Et tilbud for virksomheden, der har brug for at skabe sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem.

Kurset er for ledere af små og mellemstore virksomheder, og som ønsker en plan for virksomhedens udvikling.

Kurset kobler det at have en formuleret plan for virksomhedens udvikling til at nå de ønskede strategiske mål, og det ledelsessystem, som kan gøre det muligt.

Kursusudbytte

Kursusforløbet giver dig viden, værktøjer og sparring
• til at opbygge en robust strategiplan, der understøtter behovet for at skabe større værdi for kunderne samt en mere effektiv drift
• til at foretage en strategisk prioritering af fremadrettede opgaver, så du kan styre udviklingen af din virksomhed og sikre en høj konkurrencedygtighed
• til at implementere og forankre initiativerne
• til at få mere værdi af et eventuelt allerede implementeret ISO 9001 baseret kvalitetsledelsessystem.

 

Kurset består af oplæg og øvelser.
Der lægges stor vægt på muligheden for sparring med de øvrige deltagere.

Efter kurset har du:

• En evalueret forretningsplan
• En praktisk handleplan
• En operationel værktøjskasse
• En proces der sikrer implementering, forankring og udvikling af din strategi og handleplan
• En forståelse for brugen af et ISO 9001 baseret ledelsessystem, til at understøtte strategiprocessen og hvorledes det kan hjælpe dig til at nå de strategiske mål
• Et professionelt netværk

 

Der er hjemmearbejde mellem hvert modul. Hjemmeopgaverne er planlagt i et forløb, så du har en praktisk strategi- og handleplan, når forløbet er slut.

Under forløbet får du kyndig vejledning i at udarbejde din strategi – og du har en personlig coach under hele processen.

5 eftermiddage fordelt over 6 mdr.