Kurset i ledelsessystem for jernbanesikkerhed giver dig en forståelse af opbygningen og kravene i DS 21001 standarden. Du får viden og værktøjer, der gør dig i stand til at opbygge og indføre ledelsessystemet i virksomheden.

Kom godt i gang med DS 21001

Skal din virksomhed i gang med at opbygge og indføre ledelsessystem i henhold til det nye DS 21001 for jernbanesikkerhed, er dette kursus velegnet som første trin mod en indgående forståelse af standarden, dens implementering og indhold.

Vi gennemgår opbygningen og kravene i standarden, samt hvordan du kommer i gang med opbygningen af et sikkerhedsledelsessystem i din virksomhed, som kan godkendes af infrastrukturforvalteren, f.eks. Banedanmark, eller certificeres af et certificeringsorgan.

Har din virksomhed allerede et kvalitets- miljø- eller et arbejdsmiljø-ledelsessystem, som lever op til kravene i de respektive ISO-standarder, eller er din virksomheds sikkerhedsledelsessystem certificeret af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen (TBST) til kørsel udenfor sporspærringer i henhold til Bek 147 eller Bek 712, kan du få en bedre forståelse af, hvordan kravene i DS 21001 kan integreres i jeres eksisterende ledelsessystem.

Kurset kræver ingen forudsætninger.

Kursusudbytte

Efter gennemført kursus har du fået et grundlæggende kendskab til:

  • DS 21001 standarden, dens baggrund og formål
  • Definitioner og begreber, der anvendes i DS 21001
  • Opbygning af krav i DS 21001

Derudover giver kurset dig en 10-trins plan til certificering i henhold til DS 21001.

Indhold

Kurset vil bl.a. byde på:

  • DS 21001 standarden, dens baggrund og formål
  • DS 21001 og sammenhængen med andre ledelsessystemer
  • Hvad betyder procesorientering, forbedringshjulet (PDCA) og risikobaseret tilgang?
  • Gennemgang af standarden krav – hvad betyder de og hvordan kan vi opfylde dem?
  • Tips, tricks og værktøjer til, hvordan du kommer i gang med at opbygge sikkerhedsledelsessystemet.

Der er begrænset antal pladser på kurset grundet COVID-19, og tilmelding sker efter først-til-mølle.


Kurset gennemføres i henhold til myndighedernes gældende retningslinjer.

Tog, togstation, perron

Kursus

E-læringskursus i DS 21001

Sådan indfører du ledelsessystemet for jernbanesikkerhed.