FORCE Technology tilbyder kurser i risikoledelse, hvor du opnår kompetencer som kan anvendes til at skabe et systematisk beslutningsgrundlag i relation til kritiske risici samt ved etablering og vedligehold af ledelsessystemer.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Risikoledelse er den del af en virksomheds overordnede ledelse, der beskæftiger sig med at identificere, vurdere og håndtere risici med henblik på at sikre og fremme virksomhedens mål.

Herunder findes en oversigt over kurser i risikoledelse i FORCE Technology.