Øget fokus på risikohåndtering i forbindelse med krav i ledelsessystem standarderne.

Kurset i risikohåndtering er for alle, som arbejde med eller kommer til at arbejde med risici i praksis samt for ledere, kvalitets- og miljøansvarlige, der deltager aktivt i arbejdet med etablering eller vedligehold af et kvalitets- og miljøledelsessystem efter ISO 9001 og ISO 14001. Man vil igennem kurset tilegne sig kompetencer i håndtering af risici, som indgår som nyt element i de nye versioner af ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Forudsætninger for deltagelse

Ingen, ud over lidt analytisk sans og nysgerrighed.
Kurset kræver hjemmearbejde i egen virksomhed mellem dag 1 og 2.
Det er en fordel, at man er mindst to deltagere fra samme virksomhed, således at opgaven i egen virksomhed kan løses i fællesskab.

Kursusudbytte

Træning i risikohåndtering anvendt i forhold til styring af kvalitets og miljø aspekter
Praktisk erfaring med gennemførelse af risikohåndtering i egen virksomhed.

Indhold

Dag 1
Formål med risikohåndtering
Teori om risikoledelse, risikovurdering og risikohåndtering
Gruppearbejde og case studies
Planlægning af risikohåndteringsopgave i egen virksomhed.

Dag 2

Præsentation af opgave fra egen virksomhed
Konstruktiv feedback fra underviser og kursister
Erfaringsudveksling med øvrige kursusdeltagere.

 

Kurset tager udgangspunkt i retningslinjerne for planlægning af ricisi og muligheder som angivet i standarderne ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 med reference til ISO 31000.

Der er ca. 4 uger mellem dag 1 og dag 2 til hjemmearbejde i egen virksomhed.