Øget fokus på risikohåndtering i forbindelse med krav i ledelsessystem standarderne.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kurset i risikohåndtering er for alle, som arbejde med eller kommer til at arbejde med risici i praksis samt for ledere, kvalitets- og miljøansvarlige, der deltager aktivt i arbejdet med etablering eller vedligehold af et kvalitets- og miljøledelsessystem efter ISO 9001 og ISO 14001. Man vil igennem kurset tilegne sig kompetencer i håndtering af risici, som indgår som nyt element i de nye versioner af ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Forudsætninger for deltagelse

Ingen, ud over lidt analytisk sans og nysgerrighed.
Kurset kræver hjemmearbejde i egen virksomhed mellem dag 1 og 2.
Det er en fordel, at man er mindst to deltagere fra samme virksomhed, således at opgaven i egen virksomhed kan løses i fællesskab.

Kursusudbytte

Træning i risikohåndtering anvendt i forhold til styring af kvalitets og miljø aspekter
Praktisk erfaring med gennemførelse af risikohåndtering i egen virksomhed.

Indhold

Dag 1
Formål med risikohåndtering
Teori om risikoledelse, risikovurdering og risikohåndtering
Gruppearbejde og case studies
Planlægning af risikohåndteringsopgave i egen virksomhed.

Dag 2

Præsentation af opgave fra egen virksomhed
Konstruktiv feedback fra underviser og kursister
Erfaringsudveksling med øvrige kursusdeltagere.

 

Kurset tager udgangspunkt i retningslinjerne for planlægning af ricisi og muligheder som angivet i standarderne ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 med reference til ISO 31000.

Der er ca. 4 uger mellem dag 1 og dag 2 til hjemmearbejde i egen virksomhed.