E-læring

For at sikre dig mest mulig fleksibilitet i din efter- og videreuddannelse udbyder vi en række af vores kurser som e-læring.

Opdater din viden og dine kompetencer med specialiserede kurser. I FORCE Academy tilbyder vi digitale uddannelser, som giver dig større fleksibilitet, tilgængelighed og individualitet.

Med FORCE Academy indfører vi en helt ny digital undervisningsmodel. E-læring er rene online kurser til selvstudie. E-læring tilbydes som abonnementsordning og er inkluderet i mange af vores on-site-kurser.

E-læringskurser på dansk

 • Magnetpulverprøvning (på dansk)
  Magnetpulverprøvning (MT) er en NDT-metode, som benyttes både under og efter fremstillingsprocessen på eksempelvis stålkonstruktioner og til drift- og vedligeholdelsesinspektion.
 • Penetrantprøvning (på dansk)
  Penetrantprøvning (PT) er en hurtig og effektiv NDT-metode og anses for at være den mindst udstyrskrævende og dermed en billig prøvemetode.

E-læringskurser på norsk

 • Magnetpulverprøvning (på norsk)
  Magnetpulverprøvning som NDT-metode benyttes under og efter fremstillingsprocessen på eksempelvis stålkonstruktioner og som prøvningsmetode ved drift og vedligeholdelsesinspektion.
 • Synsprøve (på norsk)
  Synsprøve for NDT-faget i henhold til ISO18490.
 • Penetrantprøvning (på norsk)
  Penetrantprøvning er en hurtig og effektiv NDT-metode, men den kræver en god træning og uddannelse, for at den kan bruges korrekt.
 • Radiografisk prøving (på norsk)
  Ved en radiografisk undersøgelse får du et billede af emnets tilstand på samme måde, som du kender det fra sundhedssektoren. Med metoden kan du finde fejl, der ligger under overfladen af et emne, det vil sige fejl, der ikke umiddelbart er synlige for det blotte øje.
 • Hvirvelstrømsprøvning/Eddy Current (på norsk)
  Hvirvelstrømsprøvning som NDT-teknik er i dag en højteknologisk inspektionsteknik, som er særlig anvendelig til identifikation af revner.