Kursus for ledende niveau-3 medarbejder, der har niveau 1- og 2-inspektører ansat og som har ansvar for at forny deres synsprøve hvert år. Kurset købes som et abonnement på 30 dage og kan gentages frit i hele perioden. Kurset er på letforståeligt norsk.

I henhold til DS/EN ISO 9712 skal alle NDT-inspektører bestå en årlig synsprøve for at opretholde certifikatets gyldighed. Standarden kræver også, at de personer, der udfører den årlige synsprøve er oplært af en optiker eller øjenlæge. Dette kursus er tilrettelagt efter anvisningerne i ISO18490, og giver dig indsigt i de faktorer, der påvirker synet og videre oplæring i, hvordan man gennemfører en god synsprøve for både synsskarphed og farvesyn.

Deltagere

Kurset henevender sig til den niveau 3-ansvarlige eller den som er godkendt af den niveau 3-ansvarlige til at gennemføre den årlige synsprøve.

Indhold

  • Øjets anatomi og samsyn
  • Visus
  • Testmetoder og synsskarphed
  • Farvesyn
  • Farvesyn-Ishihara
  • Gennomførelse af synsprøve
  • Afsluttende prøve

Praktisk information om kurset

E-læringskurset gennemføres online, fra hjemmekontoret, arbejdspladsen eller hvor det passer dig. Du skal blot bruge en PC/Mac eller tablet og adgang til internettet. Vi anbefaler, at du anvender Google Chrome som browser.