Virksomhedskursus. Kurset for dig der designer, producerer, forhandler, vedligeholder eller aftager emballager og produktionsudstyr til kontakt med fødevarer, eller bare vil vide mere. Kurset giver en indføring i specifikke problemstillinger, kemi, love og vejledninger.

Kursusudbytte

Kurset udbydes som et virksohedskursus.

Efter kurser har du en forståelse af de generelle fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med fødevarekontaktmaterialer og et kendskab til den relevante lovgivning for bl.a. plast, papir & pap, trykfarver, coatings, rustfrit stål, gummi, og silikone der benyttes til fødevareemballager og produktionsudstyr. Du får forståelse for baggrunden for anvendte analysemetoder og testbetingelser og bliver i stand til at vælge de rigtige analyser og at vurdere, hvorvidt overensstemmelseserklæringer, certifikater og analyseresultater er relevante og dækkende for den tiltænkte anvendelse af produktet.

Undervisningen er udformet som en generel introduktion med efterfølgende gennemgang af specifikke risici, regler, vejledninger, analyseparametre og cases for forskellige materialer. Der vil indgå små øvelser undervejs i forløbet.

Kursistmappen indeholder vejledninger og skabeloner til bl.a. overensstemmelseserklæ-ringer. Alle materialer stilles til rådighed i elektronisk form sammen med en supplerende dokumentpakke.

Kurset er en kombination af kurserne FØD18 ”Dokumentation af Fødevareemballager” og FØD19 ”Dokumentation af Produktionsudstyr beregnet til Fødevarekontakt”.

Indhold

 • Generelle problemstillinger vedr. migration
 • Oversigt over EU lovgivningen, samt relevante nationale lovgivninger i
 • EU
 • Plast
 • Coatings
 • Papir & pap
 • Trykfarver
 • Rustfrit stål og andre metaller
 • Gummi og Silikone
 • Keramiske materialer og glas
 • Udformning og vurdering af overensstemmelseserklæringer og certifikater.
 • Sporbarhed
 • Maskindirektivet og krav til overensstemmelseserklæringer
 • Informationssøgning

Efter kurset tilbydes deltageren ½ times gratis individuel sparring/rådgivning om egne problemstillinger.