Kurset er for dig der producerer, forhandler eller benytter fødevareemballager og skal dokumentere, at de er lovlige og sikre. Dette kursus kan også gennemføres virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Kurset er for dig, der har ansvar for virksomhedens egenkontrol vedr. køb og salg af fødevareemballage eller bare vil vide mere.

For virksomheder, der fremstiller, forhandler og aftager emballage beregnet til kontakt med fødevarer.

Kurset giver en indføring i specifikke problemstillinger, kemi, love og vejledninger.

Udbytte

Deltagerne får forståelse for de generelle fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger på området og et kendskab til den relevante lovgivning for bl.a. plast, papir og trykfarver til emballager i fødevarekontakt. Du får forståelse for baggrunden for anvendte analyse-metoder og betingelser og bliver i stand til at vælge relevante analyser og vurdere, hvorvidt overensstemmelseserklæringer, certifikater og analyseresultater er relevante for den tiltænkte anvendelse af produktet.

Kurset giver en kort introduktion til begreberne egenkontrol og registrering, men disse emner behandles nærmere på kurset FØD21 ”Fødevarekontaktmaterialer: Egenkontrol, Risikoanalyse og Systemopbygning”.

Undervisningen er udformet som en generel introduktion med efterfølgende gennemgang af specifikke risici, regler, vejledninger, analyseparametre og cases for forskellige materialer. Der vil indgå små øvelser undervejs i forløbet.

Kursistmappen indeholder vejledninger og skabeloner til bl.a. overensstemmelseserklæ-ringer, og alle materialer stilles til rådighed i elektronisk form sammen med en suppleren-de dokumentpakke.

Kurset kan med fordel kombineres med FØD19 ”Dokumentation af Produktionsudstyr beregnet til Fødevarekontakt”, der dækker andre materialetyper og afholdes samme sted dagen efter. Der gives en samlet rabat på 15 %, da der er et vist overlap.

Indhold

 • Generelle problemstillinger vedr. migration
 • Registrering og egenkontrol
 • Oversigt over EU lovgivningen, samt relevante nationale lovgivninger i EU
 • Plast (herunder flerlagsmaterialer)
 • Coatings (herunder dåselakker)
 • Glas (herunder lågpakninger)
 • Papir og pap (herunder PFC og andre imprægneringer)
 • Trykfarver
 • Opstilling af analyseprogrammer
 • Vurdering af egnethed
 • Udformning og vurdering af overensstemmelseserklæringer og certifikater.

Efter kurset tilbydes deltagerne en ½ times gratis individuel sparring/rådgivning om egne problemstillinger.

Virtuelt kursus

Dette kursus kan gennemføres virtuelt.

Kontakt os for at høre om mulighederne.