Kurset er for dig der producerer, forhandler eller benytter produktionsudstyr til fødevarer og skal dokumentere, at det er lovligt og sikkert. Dette kursus kan også gennemføres virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Deltagere

Kurset er for dig, der designer, producerer, forhandler, vedligeholder eller aftager produktionsudstyr til kontakt med fødevarer eller bare vil vide mere. Kurset giver en indføring i specifikke problemstillinger, kemi, love og vejledninger.

Udbytte

Efter kurset har du en forståelse af de generelle fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med fødevarekontaktmaterialer og et kendskab til den relevante lovgivning for bl.a. rustfrit stål, gummi, silikone og plast, der benyttes til udstyr i fødevarefremstilling. Du får forståelse for baggrunden for anvendte analysemetoder og -betingelser og bliver i stand til at vælge de rigtige analyser og vurdere, hvorvidt overensstemmelseserklæringer, certifikater og analyseresultater er relevante for den tiltænkte anvendelse af produktet.

Indhold

  • Generelle problemstillinger vedr. migration
  • Registrering og egenkontrol
  • Oversigt over EU lovgivningen, samt relevante nationale lovgivninger i EU
  • Plast (PTFE, POM, PPSU osv.)
  • Rustfrit stål og andre metaller
  • Gummi og Silikone (Bånd, slanger, pakninger og O-ringe)
  • Opstilling af analyseprogrammer
  • Vurdering af egnethed
  • Udformning og vurdering af overensstemmelseserklæringer og certifikater.

Efter kurset tilbyder vi ½ times gratis individuel sparring/rådgivning om dine problemstillinger.

Kurset giver en kort introduktion til begreberne egenkontrol og registrering, men disse behandles nærmere i kurset Egenkontrol, risikoanalyse og systemopbygning.

Undervisningen er udformet som en generel introduktion med efterfølgende gennemgang af specifikke risici, regler, vejledninger, analyseparametre og cases for forskellige materialer. Der vil indgå små øvelser undervejs i forløbet.

Kursistmappen indeholder vejledninger og skabeloner til bl.a. overensstemmelseserklæringer. Alt materiale stilles til rådighed i elektronisk form sammen med en supplerende dokumentpakke.

Kurset kan med fordel kombineres med kurset Dokumentation af fødevareemballager, der dækker andre materialer og afholdes samme sted dagen forinden. Vi giver en samlet rabat på 15 %, da der er et vist overlap.

Virtuelt kursus

Dette kursus kan gennemføres virtuelt.

Kontakt os for at høre om mulighederne.