Kurset er for dig der producerer eller forhandler køkkengrej, service, bestik og andre husholdningsartikler i fødevarekontakt, og skal dokumentere at det er lovligt og sikkert. Dette kursus kan også gennemføres virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Kurset for dig der arbejder med design, produktion eller indkøb/salg af køkkenartikler og service, eller bare vil vide mere. Kurset giver en indføring i specifikke problemstillinger, love og vejledninger.

Kursusudbytte

Deltagerne får forståelse for de generelle fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger på området, og et kendskab til den relevante lovgivning for blandt andet plast, rustfrit stål, silikone, som benyttes til udstyr i fødevarefremstilling. Du får forståelse for baggrunden for anvendte analysemetoder og betingelser og bliver i stand til at vælge relevante analyser og at vurdere, hvorvidt overensstemmelseserklæringer, certifikater og analyseresultater er relevante for den tiltænkte anvendelse af produktet.

Kurset giver en kort introduktion til begreberne egenkontrol og registrering, men disse behandles nærmere i kurset FØD21 ”Fødevarekontaktmaterialer: Egenkontrol, Risikoanalyse og Systemopbygning”.

Undervisningen er udformet som en generel introduktion med efterfølgende gennemgang af specifikke risici, regler, vejledninger, analyseparametre og cases for forskellige materialer. Der indgår små øvelser undervejs i forløbet.

Kursistmappen indeholder vejledninger og skabeloner til bl.a. overensstemmelseserklæringer, og alle materialer stilles til rådighed i elektronisk form sammen med en supplerende dokumentpakke.

Kurset kan kombineres med kurserne FØD18 ”Dokumentation af Fødevareemballager”, og FØD19 ”Dokumentation af Produktionsudstyr”, der dækker andre materialetyper. Der gives en samlet rabat på 15 %, da der er et vist overlap.

Indhold

  • Generelle problemstillinger vedr. migration
  • Registrering og egenkontrol
  • Oversigt over EU lovgivningen, samt relevante nationale lovgivninger i EU
  • Plast (skåle, redskaber, service osv.)
  • Rustfrit stål og aluminium (stegepander, gryder, bestik osv.)
  • Silikone (bageforme, dejskrabere osv.)
  • Glas og keramiske materialer
  • Coatings (Teflon/PTFE osv.)
  • Opstilling af analyseprogrammer
  • Vurdering af egnethed

Udformning og vurdering af overensstemmelseserklæringer og certifikater
Efter kurset tilbydes deltagerne en ½ times gratis individuel sparring/rådgivning om egne problemstillinger.

Virtuelt kursus

Dette kursus kan gennemføres virtuelt.

Kontakt os for at høre om mulighederne.