Kurset er for dig der producerer eller forhandler fødevarekontaktmaterialer og skal opbygge og vedligeholde et egenkontrolsystem. Praktisk indgangsvinkel med skabelon.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kurset for dig, der er ansvarlig for egenkontrolsystemet i virksomheder, der producerer, forhandler eller benytter materialer og genstande beregnet til fødevarekontakt, eller som bare vil vide mere. Kurset giver en indføring i kravene til egenkontrolprogrammer og lovgivningen bag, samt praktiske eksempler på udarbejdelse af egenkontrolprogrammer

Kursusudbytte

Kurset er ikke målrettet bestemte brancher, men giver en overordnet indføring i kravene til egenkontrol med afsæt i et enkelt modelsystem (systemet udleveres i Wordformat).
Efter gennemførsel af kurset vil deltagerne have en forståelse for de generelle problemstillinger og et kendskab til den relevante lovgivning, samt være i stand til at søge yderligere informationer til opbygning/udbygning af deres eget egenkontrolprogram.

Undervisningen er udformet som en generel introduktion med efterfølgende gennemgang af risici, regler, vejledninger og cases. Der indgår en række øvelser undervejs i forløbet.
Kursistmappen indeholder vejledninger og skabeloner til bl.a. overensstemmelseserklæringer, og alle materialer stilles til rådighed i elektronisk form, sammen med en supplerende dokumentpakke.

Kurset kan efter behov kombineres med kurserne FØD18, FØD19 og FØD20, der henholdsvis omhandler dokumentation af emballager, produktionsudstyr og køkkengrej.

Indhold

  • Oversigt over EU lovgivningen
  • Lovgrundlaget for kravet om egenkontrol og registrering
  • Registrering
  • Specifikke danske krav til dokumentation og
  • overensstemmelseserklæringer
  • Kvalitetskontrol og kvalitetsstyring jf. 2023/2006/EF
  • Sporbarhed og tilbagekaldelse
  • Risikoanalyse, -vurdering og -styring (HACCP)
  • Opbygning af egenkontrolsystemer: fra det absolut nødvendige til ISO 9001 certificering

Efter kurset tilbydes deltagerne en ½ times gratis individuel sparring/rådgivning om egne problemstillinger.

Artikel

Hygiejnisk design - vi skal blive endnu skarpere

I forbindelse med hygiejnisk design er det nødvendigt at have fokus på samtlige led i produktionen. Og hele tiden skal de svageste led udpeges med det mål løbende at forbedre produktionshygiejnen. Artiklen giver dig en række gode råd.