Kurset er for dig der producerer eller forhandler fødevarekontaktmaterialer og skal opbygge og vedligeholde et egenkontrolsystem. Praktisk indgangsvinkel med skabelon.

Kurset for dig, der er ansvarlig for egenkontrolsystemet i virksomheder, der producerer, forhandler eller benytter materialer og genstande beregnet til fødevarekontakt, eller som bare vil vide mere. Kurset giver en indføring i kravene til egenkontrolprogrammer og lovgivningen bag, samt praktiske eksempler på udarbejdelse af egenkontrolprogrammer

Kursusudbytte

Kurset er ikke målrettet bestemte brancher, men giver en overordnet indføring i kravene til egenkontrol med afsæt i et enkelt modelsystem (systemet udleveres i Wordformat).
Efter gennemførsel af kurset vil deltagerne have en forståelse for de generelle problemstillinger og et kendskab til den relevante lovgivning, samt være i stand til at søge yderligere informationer til opbygning/udbygning af deres eget egenkontrolprogram.

Undervisningen er udformet som en generel introduktion med efterfølgende gennemgang af risici, regler, vejledninger og cases. Der indgår en række øvelser undervejs i forløbet.
Kursistmappen indeholder vejledninger og skabeloner til bl.a. overensstemmelseserklæringer, og alle materialer stilles til rådighed i elektronisk form, sammen med en supplerende dokumentpakke.

Kurset kan efter behov kombineres med kurserne FØD18, FØD19 og FØD20, der henholdsvis omhandler dokumentation af emballager, produktionsudstyr og køkkengrej.

Indhold

  • Oversigt over EU lovgivningen
  • Lovgrundlaget for kravet om egenkontrol og registrering
  • Registrering
  • Specifikke danske krav til dokumentation og
  • overensstemmelseserklæringer
  • Kvalitetskontrol og kvalitetsstyring jf. 2023/2006/EF
  • Sporbarhed og tilbagekaldelse
  • Risikoanalyse, -vurdering og -styring (HACCP)
  • Opbygning af egenkontrolsystemer: fra det absolut nødvendige til ISO 9001 certificering

Efter kurset tilbydes deltagerne en ½ times gratis individuel sparring/rådgivning om egne problemstillinger.

Artikel

Hygiejnisk design - vi skal blive endnu skarpere

I forbindelse med hygiejnisk design er det nødvendigt at have fokus på samtlige led i produktionen. Og hele tiden skal de svageste led udpeges med det mål løbende at forbedre produktionshygiejnen. Artiklen giver dig en række gode råd.