Kurset er for dig der producerer eller forhandler fødevarekontaktmaterialer og skal opbygge og vedligeholde et egenkontrolsystem. Praktisk indgangsvinkel med skabelon. Dette kursus kan også gennemføres virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Kurset er for dig, der arbejder med egenkontrol i forhold til fødevarekontaktmaterialer.

På basis af en skabelon for egenkontrolprogrammer giver kurset giver en indføring i kravene til egenkontrol og lovgivningen bag, samt praktiske eksempler.

Kursusudbytte

Kendskab til krav til egenkontrol og relevant lovgivning.
Praktisk forståelse for opbygning af egenkontrolprogram.
Skabelonen der bruges på kurset udleveres i Word-format.

Kursistmappen indeholder vejledninger og skabeloner til bl.a. overensstemmelseserklæringer, og alle materialer stilles til rådighed i elektronisk form, sammen med en supplerende dokumentpakke.

Indhold 

  • Oversigt over EU lovgivningen
  • Lovgrundlaget for kravet om egenkontrol og registrering
  • Registreringsprocessen
  • Specifikke danske krav til dokumentation og overensstemmelseserklæringer
  • Kvalitetskontrol og kvalitetsstyring
  • Sporbarhed og tilbagekaldelse
  • Risikoanalyse, -vurdering og -styring (HACCP)
  • Opbygning af egenkontrolsystemer

Artikel

Hygiejnisk design - vi skal blive endnu skarpere

I forbindelse med hygiejnisk design er det nødvendigt at have fokus på samtlige led i produktionen. Og hele tiden skal de svageste led udpeges med det mål løbende at forbedre produktionshygiejnen. Artiklen giver dig en række gode råd.