Skal du designe trykbærende udstyr, så er dette kurset. Kurset er et beregningskursus, med introduktion til de danske og europæiske regler, harmoniserede standarder og en dokumentationsguide for entreprenører og andre interessenter.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Deltagere

Ingeniører, teknikere og andre med erfaring inden for beregning, konstruktion og/eller fremstilling af trykbeholdere.

Indhold

  • De væsentlige sikkerhedskrav i EF-direktiv for trykudstyr
  • Krav til materialevalg
  • Teori og øvelser i beregning af normalt forekommende elementer i trykbeholdere: Svøb, endebunde (plane, kuplede og koniske), udskæringer og flanger for indre og ydre overtryk m.m. efter forslag til EN-norm for ufyrede trykbeholdere
  • Krav ved fremstilling
  • Kontrolomfang (ikke-destruktiv kontrol)
  • Valg af overensstemmelsesmoduler i EF-direktiv for trykudstyr.

Udbytte

Deltagerne får et teoretisk og praktisk grundlag for konstruktion og beregning af trykbeholdere efter det nye EF-direktiv for trykudstyr og efter den forventede kommende EN-norm for ufyrede trykbeholdere.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 1 uge før kursusstart.

Ved afbud 5 arbejdsdage eller senere før kursusstart opkræves hele kursusprisen inkl. moms.

Afbud skal ske skriftligt til FORCE Technology.

Varighed

3 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på dansk