Beregningskursus, med introduktion til de danske og europæiske regler, harmoniserede standarder og en dokumentationsguide for entreprenører og andre interessenter.

Deltagere

Ingeniører, teknikere og andre med erfaring inden for beregning, konstruktion og/eller fremstilling af trykbeholdere.

Indhold

  • De væsentligste sikkerhedskrav i EF-direktivet for trykudstyr
  • Krav til materialevalg
  • Teori og øvelser i beregning af normalt forekommende elementer i trykbeholdere: Svøb, endebunde (plane, kuplede og koniske), udskæringer og flanger for indre og ydre overtryk m.m. efter forslag til EN-norm for ufyrede trykbeholdere
  • Krav ved fremstilling
  • Kontrolomfang (ikke-destruktiv kontrol)
  • Valg af overensstemmelsesmoduler i EF-direktiv for trykudstyr.

Udbytte

Du får et teoretisk og praktisk grundlag for konstruktion og beregning af trykbeholdere efter det nye EF-direktiv for trykudstyr og efter den forventede kommende EN-norm for ufyrede trykbeholdere.

 Varighed

3 dage