Kurset giver en uddybende viden om inspektion af trykbærende udstyr på offshoreanlæg og er relevant for personer, der dagligt arbejder med design, drift, vedligehold og pasning af trykbærende udstyr.

Deltagerne får uddybende viden om inspektion af trykbærende udstyr på offshore anlæg, herunder viden om materialer, styrkelære, svejsning og materialenedbrydning samt forebyggelse heraf.

Kurset giver desuden et grundigt indblik i Energistyrelsens regler for anvendelse og inspektion herunder levetids- og driftsegnethedsundersøgelser samt reparations/ombygning og periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr på offshore anlæg i praksis.

Det forudsættes, at deltagerne har gennemført FORCE Technology-kurset 'TRYK 1.1', eller har tilsvarende viden, og at man har erfaring i design, drift eller vedligehold af trykbærende udstyr.

Kurset henvender sig til personale fra offshoreindustrien og rådgivende virksomheder, som er beskæftiget med trykbærende udstyr, og især personer som skal beskæftige sig med periodiske undersøgelser af udstyret.

Endvidere er kurset relevant for personer, der dagligt arbejder med design, drift, vedligehold og pasning af det pågældende udstyr.

Undervisere:

Erfarne specialister, der til dagligt er beskæftiget i FORCE Technology med tekniske opgaver indenfor områderne svejsning, styrkeberegning, metallurgi og havariundersøgelser samt erfarne ingeniører og inspektører, der til dagligt er beskæftiget i FORCE Certification A/S indenfor lovpligtig inspektion af trykbærende udstyr på offshore anlæg.

Program:

Dag 1: 

Trykbærende udstyr og enheder offshore

 • Regelgrundlag ved nyfremstilling, ombygning/reparation samt anvendelse og inspektion, herunder ENS-bekendtgørelser: 1480/10, 1482/10
 • Overensstemmelses-vurdering ved nykonstruktion
 • Verifikation ved ombygning og reparation
 • Inspektion af trykbærende udstyr i brug
  • Opstillingskontrol/periodiske undersøgelser
  • Andre undersøgelser (levetid/fitness for service)
 • Materialer til brug på trykbærende udstyr off-shore
 • Varmebehandling i forbindelse med og efter svejsning, typer af varmebehandling, udstyr og varmebehandlingsregler

Dag 2:

Offshore processer i trykbærende anlæg, herunder:
Behandling af olie og gas
Sikkerhedssystemer/overvågning

 • Korrosionshæmmende foranstaltninger:
 • Overfladebehandling, maling
 • Introduktion til DS/EN ISO 12944
 • Konstruktionsforhold
 • Forbehandling
 • Inspektionsudstyr
 • Reparationsprocedure til tank
 • Styrkeberegninger og konstruktionsnormer
 • Case nr 1, ekstrem situation på flare system m.m.

Dag 3:

Materialenedbrydning af trykbærende udstyr offshore

Case nr. 2, havari på gaskøler

Inspektion af trykbærende udstyr i praksis

 • Periodiske undersøgelser
 • Eftersyn, besigtigelse og trykprøvning
 • Andre undersøgelser
 • Levetid og driftsegnethed
 • Ombygning og reparation af trykbærende udstyr offshore
 • Noget fra hverdagen

Der tages forbehold for ændringer i programmet