Kurset øger deltagernes kendskab til human factors (HF) i sikkerhed og arbejde, og forbedrer bruges af HF i maritime virksomheder og organisationer.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Mål og formål

Kurset har til formål at øge kendskabet til human factors (HF) i sikkerhed og arbejde, derudover er formålet at forbedre bruges af HF i maritime virksomheder og organisationer. Dette gøres ved at give viden omkring systemnedbrud, resiliente organisationer, tankeproceser og effektiv kommunikation.

Kursusbeskrivelse

Human factors har fokus på teamwork i sikkerheds-kritiske domæner, såvel som på tværs af hele organisationen og dens operationelle miljø (SEPTIGON model).

I en ressourcebegrænset verden, vil succesfulde og dynamiske organisationer tage små skridt for at øge deres produktivitet. Men ved at gøre dette, risikerer de at reducere deres sikkerhedsmargen. Derfor er det vigtig at have teammedlemmer, der kan spørge ind til forholdsregler og procedurer.

Træningsprogrammet vil give deltagerne yderligere viden om menneskelige reaktionsmønstre i pressede situationer samt hvordan man kan bruge denne viden til at understøtte kritiske områder som kommunikation, teamwork, stresshåndtering og beslutningstagning.

Det vil du opnå

Human factor træning tager udgangspunkt i menneskers styrker og svagheder for at sikre, at individet ikke bliver udsat for situationer, der ligger udover deres kompetencer, en situation som kunne have fatale konsekvenser i sikkerhedskritiske domæner. Derfor er human factor af stor betydning for sikkerhed, effektivitet og præstationsevner. Ved at tilegne sig de nyeste redskaber inden for human factors, vil deltagerne blive bedre rustet til at opnå opstillede mål og minimere uønskede konsekvenser.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at:
  • kende deres egne styrker og svagheder
  • anvende de mest avancerede teknikker inden for HF for at forbedre team og individuelle præstationer
  • bedre forståelse for menneskers reaktioner
  • sikre effektiv kommunikation i stressede situationer
  • anvende praktiske redskaber for at nyttiggøre holdmedlemmers egenskaber til deres maksimum
  • bedre at forstå fejl og hvordan man undgår eller minimere deres konsekvenser