Vi har mere end 25 års erfaring med uddannelse og træning inden for den maritime sektor og transportsektoren. Vores maritime kurser henvender sig til navigatører og nyuddan-nede officerer. Transportkurserne har fokus på lovgivning og sikkerhed inden for jernbanesektoren og mekaniske værksteder. 

Maritime kurser

I takt med, at skibene bliver større og mere komplicerede, er de folk, der arbejder inden for søfart nødt til at følge med. 

Gennem et tæt samarbejde med maritime virksomheder og organisationer sikrer vi, at vores faciliteter, vores undervisningsmetoder og vores instruktører er opdateret med den nyeste udvikling inden for såvel søfart som simulerings- og pædagogiske værktøjer. 

I vores træningscenter i Lyngby træner et stort antal kunder fra hele verden. Vores pædagogiske værktøjer og simulatorfaciliteter bliver regnet for nogle af de bedste og mest avancerede i verden. 

Der er ikke fastsat datoer for de maritime kurser, men kontakt os, og vi finder en dato, der passer jer.

Transportkurser

Vi tilbyder en række kurser til transportsektoren med særlig fokus på de udfordringer og behov, sektoren møder i en omskiftelig hverdag, hvor der fortsat stilles højere krav til sikkerhed.

Vi tilbyder bl.a. fartkskriverkurser, der henvender sig til mekaniske værksteder, der arbejder eller ønsker at arbejde med fartskrivere. Vi tilbyder både fartskriverkurser for værksteder med D-autoristation og genplomberingskurser. 

Til jernbanesektoren tilbyder vi kurser, der sætter fokus på sikkerhed, human factors, ulykkesopklaring eller utilsigtede tilstande i jernbanesektoren. 

Der er ikke fastsat datoer for transportkurserne, men kontakt os, og vi finder en dato, der passer jer.