Saltvand er naturens mest korrosive medie, og anvendelsen til kølesystemer betinger stor omhu med såvel design, som materialevalg. De rigtige valg har stor betydning for anlægs- og driftsomkostninger, samt vedligehold og levetid.

Saltvand er et let tilgængeligt og meget effektivt kølemedie i skibe, offshore og fabrikationsanlæg der er placeret tæt ved kysten eller på en havn, og kapaciteten er næsten uendelig. 

Køling med saltvand

Korrosionsforebyggelse

Deltagere: Ingeniører, maskinmestre og teknikere med ansvar for drift og vedligehold af kølesystemer og beslægtede anlæg
Leverandører af kølevandssystemer og vandbehandlingsmidler hertil.

Indhold

Korrossion - begreber og korrosionsformer:
 • Miljøets indflydelse
 • Korrosionsformer
 • Korrosionsforebyggese.

Materialer og korrosionsegenskaber:

 • Stål og rustfrit stål
 • Kobberlegeringer
 • Titan
 • Aluminium.

Rørsystemer til saltvandssystemer

 • Materialevalg
 • Systemudformning
 • Pumper og varmevekslere
 • Katodisk beskyttelse.

Systemudformning af cirkulerende kølevandssystemer: 

 • Materialevalg
 • Pumper og varmevekslere.

Udbytte

Deltagerne får et nærmere kendskab til de materiale- og korrosionsproblemer, som forekommer i forbindelse med drift og vedligehold af kølevandssystemer. Der fokuseres generelt på korrosion og materialevalg samt problemer ved udformning og drift af saltvandskølesystemer.

 

Tilmeldingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller flere deltagere fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

1 dag

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk

Imidlertid er saltvand naturens mest korrosive medie. Anvendelsen til kølesystemer betinger stor omhu med såvel design, som materialevalg.

De rigtige valg har stor betydning for anlægs- og driftsomkostninger, samt vedligehold og levetid.