Er hygiejneforholdene på en levnedsmiddelvirsomhed ikke tilfredsstillende, opstår problemer med produktiviteten. I værste fald kan der opstå fødevaresikkerhedsmæssige problemer.

Fødevaresikkerhed - rustfrit produktionsudstyr

Hygiejne, Biofilm, Deisgn, Materialevalg og CIP

Deltagere

Personer, der er ansvarlige for produktion, konstruktion og vedligehold
Personer, der er ansvarlige for HACCP og kvalitetsstyring
Ingeniører og tilsynsførende
Teknikere, værkførere og arbejdsledere
Faglærte med behov for opdateret viden

Udbytte

Hygiejneforholdene i produktionsanlægget er i høj grad bestemt af driftsforholdene, herunder rengøringsprocesser og det hygiejniske design.

Det er vigtigt, at der ved projektering af anlægget eller ved udvidelser af eksisterende anlæg, tages stilling til materialespecifikationer,  hvordan det ønskes at anlæggets "medfødte" korrosiosbestandighed skal være, samt hvordan  svejsningerne skal være. Alt dette for at undgå, at der ved produktion sker for kraftig og for hurtig dannelse af biofilm.

Biofilm vil altid dannes under produktionen, men er ovenstående forhold ikke optimeret, vil dannelsen af biofilm blive for udtalt, og kontamineringen til produkterne vil derfor blive for kraftig. Herved vil de kvalitetsmæssige - eller fødevaresikkerhedsmæssige problemer kunne opstå.

Indhold

Kursusdeltagerne vil erhverve en forståelse af:

  • Faktorer, der er afgørende for hygiejneforholdene i produktionsanlæg
  • Biofilmdannelse
  • Mikrobiologiske, fysiske og kemiske risikofaktorer
  • Hygiejnisk design af produktionsudstyr
  • Optimering af CIP-procedurer mht. hygiejne og korrosion
  • Validering af CIP-procedurer.

Tilmeldingsfrist

Senest 3 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Vi yder 20 % rabat på kursusprisen ved tre eller flere deltagere fra samme firma på samme kursus.

Regler for afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

Varighed

2 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk