Kursus for dig der har brug for et grundlæggende kendskab til udførelse af penetrantprøvning samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger. Indledende kursus for inspektører der skal udføre penetrantprøvning i industrien.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Indhold

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset (PT-1) indeholder både teori og praktiske øvelser. Ved at gennemføre øvelser med forskellige inspektionsteknikker under vejledning af kvalificerede instruktører opnår du en god basisviden inden for metoden. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i penetrantprøvning niveau 1 (16 timer)

  • Grundlæggende principper for penetrantprøvning
  • Penetranttyper og metoder
  • Vurdering af indikationer
  • Praktiske øvelser i penetrantprøvning
  • Rapportering
  • Sikkerhed

Kurset bliver afholdt på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelske standarder i såvel undervisning som i hjemmeogaver.  

Udbytte

Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne udføre penetrantprøvning i industrien - efter instruktion og under vejledning af niveau 2 eller niveau 3 inspektører - i metoden.