Kursus for dig der har brug for et grundlæggende kendskab til strålesikkerhed ved industriel radiografi, udføring af radiografisk prøvning samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger. Indledende kursus for inspektører der skal udføre radiografisk prøvning i industrien.

Indhold Strålesikkerhed

Kurset opfylder kravene til uddannelse jf. Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) - Vejledning om industriel radiografi.

Kurset indeholder både teori, demonstrationer og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i strålebeskyttelse (32 timer)

 • Radiografisk teori
 • Ioniserende stråling og måling heraf
 • Biologisk virkning af stråler
 • Praktisk strålebeskyttelse og arbejdsregler

Kurset afholdes i samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse, der vil stå for undervisningen én af kursusdagene.

Kurset bliver afholdt på dansk.

Indhold Radiografisk prøvning

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712, EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Ved at gennemføre øvelser med forskellige inspektionsteknikker under vejledning af kvalificerede instruktører opnår du en god basis inden for metoden. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i radiografisk prøvning niveau 1 (40 timer)

 • Grundlæggende principper for radiografisk prøvning
 • Radiografiske teknikker og opsætning af udstyr
 • Egenskaber ved røntgen- og gammastråler
 • Eksponeringsberegning , billedkvalitet m.m.
 • Praktiske øvelser i eksponering
 • Rapportering
 • Sikkerhed

Kurset bliver afholdt på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger i undervisningen og hjemmeopgaverne og blive benyttet engelske standarder.

Udbytte

Grundlæggende teoretisk kendskab til principperne for strålebeskyttelse. Tilstrækkelig teoretisk grundlag for at kunne opnå tilladelse til at arbejde selvstændigt med industriel radiografi.

Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne udføre radiografisk prøvning i industrien efter instruktion og under vejledning af niveau 2 eller niveau 3 inspektør i metoden.

Eksamen

Kurset i strålingsbeskyttelse afsluttes med en eksamen, der vil bestå af følgende dele:

Teori:
20 spørgsmål, heraf 10 essay spørgsmål og 10 multiple choice spørgsmål