Brush-up kursus for dig der har behov for om-eksamen i radiografiskprøvning. Der er hold for områderne: Grundlæggende principper, Teknikker og standarder eller Procedure. Alle hold indeholder brush-up og eksamen.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Indhold

Brush-up kurset vil være en kort gennemgang af relevante emner med vægt på det, der er størst behov for at få genopfrisket.

Kurset afholdes på dansk.

Del D omprøve:

  • Grundlæggende principper: Brush-up 1 dag

Del E omprøve:

  • Teknikker og standarder: Brush-up 1 dag 

Del F omprøve:

  • Procedure: Brush-up 2 dage 

Eksamen

Certificeringen vil være i henhold til EN ISO 9712/Nordtest, sektor vil følge niveau 2 certifikatet.

Eksamen vil bestå af følgende dele:

Del D: Grundlæggende principper, 30 multiple choice spørgsmål
Del E: Teknikker og standarder, 20 multiple choice spørgsmål
Del F: Udarbejdelse af en eller flere procedurer