Kursus for dig der har brug for et grundlæggende kendskab til udførelse af magnetpulverprøvning samt kendskab til metodens anvendelsesområder, fordele og begrænsninger. Indledende kursus for inspektører der skal udføre magnetpulverprøvning i industrien.

Indhold

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til EN ISO 9712/Nordtest og anbefalingerne i SNT-TC-1A.

Kurset (MT-1) indeholder både teori og praktiske øvelser. Ved at gennemføre øvelser med forskellige inspektionsteknikker under vejledning af kvalificerede instruktører opnår du en god basis inden for metoden. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i magnetpulverprøvning niveau 1 (24 timer):

  • Grundlæggende principper for magnetpulverprøvning
  • Magnetiseringsteknikker og prøvningsmetoder
  • Vurdering af indikationer
  • Praktiske øvelser i magnetpulverprøvning
  • Rapportering
  • Sikkerhed

Kurset bliver afholdt på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau.
Der vil indgå udregninger i undervisningen samt i hjemmeopgaverne. Derudover bliver der benyttet engelske standarder.

Udbytte

Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne udføre magnetpulverprøvning i industrien efter instruktion og under vejledning af en niveau 2 eller niveau 3 inspektør i metoden.