Kursus og certificering for niveau 3 inspektører der efter 10 år skal re-certificeres i henhold til EN ISO 9712/Nordtest

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kursus

På kurset vil der være en gennemgang af EN ISO 9712 samt Nordtest DOC GEN 010.

Udbytte

Gennemgang af EN ISO 9712 samt Nordtest DOC GEN 010. Teoretisk grundlag for at blive re-certificeret på niveau 3 i del B Certificeringssystem i henhold til EN ISO 9712/Nordtest.

Eksamen

Eksamen vil bestå af følgende dele: Teori:
20 multiplechoice spørgsmål.