Kurset sætter deltagerne i stand til bedre at forstå og forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter ved transport af INF-materialer. Dermed vil de kunne tage beslutninger angående transporten baseret på den viden tilegnet på kurset.

Strålesagkyndig til INF-transport
 

Deltagere

Kurset er for skibspersonale/skibsbesætning på INF-transporter, der skal være ansvarlig for strålebeskyttelse.
 

Indhold

Kursets indhold omfatter følgende emner:
 • radioaktivitet og stråling, inklusiv fission og aktiveringsprodukter
 • vekselvirkning mellem ioniserende stråling og stof
 • dosis; enheder og relevante mængder
 • strålebeskyttelse, inklusiv dosisgrænser
 • anvendelser af ioniserende stråling
 • naturligt strålemiljø
 • måling af ioniserende stråling; udstyr, dosishastighed, kontaminering/forurening
 • praktiske øvelser i brugen af måleudstyr
 • persondosimetre
 • relevante transportregler, inklusiv: 
 • Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 993 om transport af radioaktive stoffer 
 • den seneste version af IAEA’s “Regulations for the safe transport of radioactive material” 
 • relevante afsnit i IMDG Code, specielt bestemmelser vedrørende transport.
 • fissile stoffer, kritikalitet, criticality safety index (CSI) og varmeproduktion, inklusiv regler og modforanstaltninger.
 • INF-koden, INF-fartøjet og INF-godkendelse (International Certificate of Fitness for the Carriage of INF Cargo)
 • IAEAs strålesikkerhedsprogram; TS-G-1.3, Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material.

Udbytte

Kurset sætter deltagerne i stand til bedre at forstå og forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter ved transport af INF-materialer. Dermed vil de kunne tage beslutninger angående tranporten baseret på den viden tilegnet på kurset. 
 
Derudover vil deltagerne være i stand til at:
 • udføre dosismålinger 
 • udføre simple dosisberegninger 
 • basere beslutninger på dosis og grundlæggende viden om den radioaktive last håndtere udvalgte administrative aspekter ved INF-transport.

Varighed

3 dage.
 

Kursussprog

Undervisningen forgår på dansk eller engelsk. Ønskes kurset afholdt på andre sprog, kontakt da kursusadministratoren.