Kurset sætter deltagerne i stand til bedre at forstå og forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter ved transport af INF-materialer. Dermed vil de kunne tage kvalificerede beslutninger angående transporten. 

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Deltagere
Kurset er for skibspersonale/skibsbesætning på INF-transporter, der skal være ansvarlig for strålebeskyttelse.

Indhold

Kursets indhold omfatter følgende emner:
 • radioaktivitet og stråling, inklusiv fission og aktiveringsprodukter
 • vekselvirkning mellem ioniserende stråling og stof
 • dosis; enheder og relevante mængder
 • strålebeskyttelse, inklusiv dosisgrænser
 • anvendelser af ioniserende stråling
 • naturligt strålemiljø
 • måling af ioniserende stråling; udstyr, dosishastighed, kontaminering/forurening
 • praktiske øvelser i brugen af måleudstyr
 • persondosimetre
 • relevante transportregler, inklusiv: 
 • Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 993 om transport af radioaktive stoffer 
 • den seneste version af IAEA’s “Regulations for the safe transport of radioactive material” 
 • relevante afsnit i IMDG Code, specielt bestemmelser vedrørende transport.
 • fissile stoffer, kritikalitet, criticality safety index (CSI) og varmeproduktion, inklusiv regler og modforanstaltninger.
 • INF-koden, INF-fartøjet og INF-godkendelse (International Certificate of Fitness for the Carriage of INF Cargo)
 • IAEAs strålesikkerhedsprogram; TS-G-1.3, Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material.

Udbytte

Kurset sætter deltagerne i stand til bedre at forstå og forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter ved transport af INF-materialer. Dermed vil de kunne tage beslutninger angående tranporten baseret på den viden tilegnet på kurset. 

Derudover vil deltagerne være i stand til at:
 • udføre dosismålinger 
 • udføre simple dosisberegninger 
 • basere beslutninger på dosis og grundlæggende viden om den radioaktive last håndtere udvalgte administrative aspekter ved INF-transport.

Varighed

3 dage.

Kursussprog

Undervisningen forgår på dansk eller engelsk. Ønskes kurset afholdt på andre sprog, kontakt da kursusadministratoren.