Kurset sætter deltagerne i stand til at forstå og forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter, der opstår ved ioniserende stråling fra de fragtede INF-materialer.

Stråling og strålingsbeskyttelse på INF-transporter

Deltagere

Kurset er for virksomheder og personer, der håndterer INF-fragt (primært INF 1 & 2) enten ombord på skibe eller onshore.

Indhold

Kursets indhold er delt ind i 5 lektioner.
Lektion 1
  • Radioaktivitet og ioniserende stråling 
  • Vekselvirkning mellem ioniserende stråling og stof
  • Enheder og relevante størrelser
Lektion 2
  • Den biologiske effekt af ioniserende stråling
  • ICRPs anbefalinger og dosisgrænser
  • Ioniserende stråling, naturlig og menneskeskabt, i dagligdagen
Lektion 3
  • Praktisk strålebeskyttelse (afstand, tid, afskærmning)
  • Måling af stråling: Udstyr og teknikker, efterfulgt af praktiske øvelser
Lektion 4
  • Transport af radioaktive materialer bl.a. danske regler og type B(U)F containere
Lektion 5
  • Ulykker med radioaktive stoffer

Udbytte

Kurset sætter deltagerne i stand til at forstå og forholde sig til de sikkerhedsmæssige aspekter, der opstår ved ioniserende stråling fra de fragtede INF-materialer.

Varighed

1 dag.

Kursussprog

Undervisningen kan forgå på dansk eller engelsk. Ønskes kurset afholdt på andre sprog, kontakt da kursusadministratoren.