I de nye EN standarder for stålkonstruktioner og trykbærende anlæg, stilles der krav til en omfattende kvalitetsstyring af svejsearbejdet samt krav til at en kvalificeret svejsekoordinator er tilknyttet produktionen.

Deltagere

Svejsepraktikere, International Welding Practitioner - IWP med mindst 3 års erfaring fra det svejsetekniske område og en min. alder på 22 år eller faglærte med svendebrev inden for jern- og metalindustrien.

Deltagelse forudsætter, at IWS.0, IWS.1 og IWS.2 er gennemført.

Indhold

Kurset sætter deltagerne i stand til:

 • At medvirke ved udarbejdelse af kvalitetsstyring af svejsearbejde
 • At vælge hensigtsmæssig konstruktionsudformning
 • At verificere svejseprocedurespecifikationer
 • At beregne omkostninger ved svejsning
 • At vurdere miljø og sikkerhed ved svejsning
 • At vælge certificerede svejsere efter proces og produktkrav
 • At beregne svejsedeformationer
 • At planlægge svejserækkefølge for at forebygge svejsespændinger og deformationer
 • At planlægge og gennemføre retning af svejsedeformationer
 • At planlægge indsats af kontrolarbejde ud fra normkrav
 • At foretage visuel kontrol ud fra de stillede krav
 • At kende NDT metoder og kunne vælge dem til de rigtige opgaver
 • At kunne igangsætte reparationsarbejde på basis af kontrolrapporter.

Udbytte

Deltagerne bliver i stand til at:

 • Vælge den teknisk bedst egnede svejsemetode med hensyn til kvalitet, økonomi og materiale
 • Vælge den mest hensigtsmæssige måde til fremstilling af svejsefuger ud fra tegninger og specifikationer
 • Igangsætte reparationsarbejde på basis af kontrolrapporter
  Udarbejde en skriftlig rapport, der dokumenterer, at svejsearbejdet er udført i henhold til produktionsspecifikationerne.

Tilmeldingsfrist

Senest 2 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Prisen er en samlet pris, der dækker alle datointervallerne.

Af prisen udgør eksaminations- og certificeringsafgiften til FORCE Certification 5.250,- kr. + moms, der således vil være prisen for en reeksamination.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt, gerne pr. e-mail.

Varighed

12 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk