Op mod 90 % af verdenshandelens transport foregår i dag ad vandvejen, og den er med til at binde kloden sammen.

Rederierne står især over for to udfordringer. Den ene er, at de store skibe giver udfordringer i forbindelse med passage gennem kanaler, stræder og ved havneanløb. Den anden er, at rederierne af konkurrencehensyn er nødt til at minimere de samlede omkostninger pr. transporteret enhed, hvilket blandt andet kræver større skibe. 

Rederierne skal desuden opfylde stadigt strengere krav om reduktion af CO2- og NOX-udledning. Øget fokus på slowsteaming og ikke mindst miljøpåvirkningen fra søtransporten betyder, at en lang række skibe ikke sejler efter den profil, som de er designet til. 

Blandt meget andet kan vi hjælpe med at nedbringe transportomkostninger ved f.eks. at evaluere et skibsdesign og med at reducere CO2-udledning, f.eks. gennem et forbedret trim og en bedre udnyttelse af fremdrivningskraften. 

Nedenfor finder du de services, vi tilbyder virksomhederne i din branche. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.