Sammen med vind- og vejrforhold er optimale besejlingsforhold afgørende for, at skibstrafikken kan anløbe og afgå havnen i rette tid.

Uanset, om der er tale om anlægning af en ny havn eller udvidelse af en eksisterende, er det et meget komplekst projekt, der involverer en lang række maritime fagdiscipliner og kompetencer. 


Hos FORCE Technology er vi blandt verdens førende, når det gælder rådgivning, services og teknologier til studier af nye og eksisterende havne med henblik på planlægning og design af de mest optimale havneforhold. Ved hjælp af vores simulatorer udfører vi undersøgelserne. 

Opgaverne kan være at simulere forhold, der har betydning for designet af en havn eller et anlæg eller simuleringer af skibsmanøvrer i en konkret havn. Vi har råder over skibssimulatorer, vindtunneller og slæbetanke. 

Nedenfor finder du de services, vi tilbyder virksomhederne i din branche. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.