Auditorklubben danner rammen om udveksling af erfaringer i et aktivt forum om audit, auditorers mangesidede roller, ledelsessystemer og andre auditor-relatede emner.

Aktivt forum for auditorer

Auditorklubben er et aktivt forum for etablering af direkte, personlige netværksrelationer, der bygger på en fælles interesse i og viden om audit. Det overordnede formål er dermed at vedligeholde og udbygge deltagernes viden på det personlige og faglige plan. 

Hovedemnerne i auditorklubben er bl.a.:

  • audit
  • ledelsessystemer
  • auditors roller og udfordringer
  • mm.

Auditorklubben mødes 4 gange årligt, til 3 halvdagesmøder og 1 heldagsmøde. Møderne holdes typisk på skift hos medlemsvirksomhederne eller hos FORCE Technology. På møderne lægges op til, at deltagerne aktivt bidrager med præsentationer og egne erfaringer, samt at alle medlemmer deltager i debatemner. Desuden vil møderne få besøg af gæsteforelæsere for at kaste nyt lys på udvalgte emner.

Hvordan bliver du medlem i auditorklubben?

Forusætning for at blive medlem er, at du har gennemført auditorkurser og har erfaring som auditor.

Ønsker du at vide mere om auditorklubben, medlemsbetingelser eller priser - eller melde dig ind i klubben - er du velkommen til at kontakte os i formularen til højre. 


Audit af dine ledelsessystemer

Audit giver overblik over potentiale og forbedringsmuligheder - til gavn for både virksomhed og kunder

Lead auditor-kurser

Vi tilbyder modulopbyggede lead auditor-kurser i kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Arrangementer

Hold din viden opdateret inden for teknologi og innovation - deltag i vores seminarer, workshops, temadage og andre arrangementer.