Din elevator skal være sikkerhedsmæssig i orden at bruge. FORCE Certification A/S kan som inspektionsorgan inspicere din elevator.

Alle elevatorer skal kontrolleres mindst hvert 3. år. Dog skal en del ældre person-/gods-elevatorer kontrolleres hvert 2. år. Dette gælder typisk elevatorer, der er installeret før 1981.

Elevatorens sikkerhed skal være i top

Ved den periodiske inspektion gennemgår vores inspektør alle dele af din elevator. Det er især vigtigt, at alle elevatorens sikkerhedsfunktioner er virksomme. Derfor afprøver vi altid elevatorens fang, som sikrer, at din elevator ikke kan falde ned, hvis uheldet er ude.

Herudover undersøges bl.a. sikkerheden for:
 • Personer inde i elevatoren
 • Personer uden for skakten
 • Elevatormontør, der arbejder på elevatoren
 • Servicepersonel, der hjælper fastsiddende personer ud.

Hvis elevatoren består kontrollen, udsteder FORCE Certification A/S en stolattest som bevis for, at alle krav til elevatorens sikkerhed er opfyldt. Attesten opsættes synligt i kabinen og er et bevis for, at din elevator lovligt kan anvendes indtil udløb af attesten. 

Dog skal du være opmærksom på, at din elevator regelmæssigt skal serviceres af en elevatorvirksomhed.

DANAK akkrediteret inspektionsorgan

I Danmark skal alle elevatorer inspiceres af et inspektionsorgan. Ifølge Arbejdstilsynet skal inspektionsorganet være akkrediteret af DANAK. Du kan altid kontrollere, om inspektionsorganet er akkrediteret hos DANAK

Der findes mange forskellige typer af løfteudstyr, der skal have foretaget periodisk inspektion. 

Det kan bl.a. være følgende løfteudstyr:
 • Tovbåret elevatorer
 • Hydrauliske elevatorer
 • Tovhydrauliske elevatorer
 • Løfteplatforme
 • Rulletrapper
 • Rullefortove
 • Inspektionselevatorer.
Du kan trygt vælge FORCE Certification A/S som inspektionsorgan, da vi har mange års erfaring i inspektion af elevatorer. Vi kender de forskellige typer løfteudstyr, og vi ved, hvad vi skal være opmærksomme på ved lige netop dit udstyr, så du trygt kan anvende din elevator.

Planlægning af periodisk inspektion af elevatorer

Efter inspektionen stempler vi i din elevators servicebog. Vi noterer også eventuelle bemærkninger i servicebogen. Herefter udsteder vi en inspektionsrapport, hvori det fremgår, om kravene til din elevator er opfyldt. Hvis der er konstateret fejl og mangler, noterer vi dem i inspektionsrapporten og i servicebogen.

I de fleste tilfælde er det en elevatorvirksomhed, der bestiller inspektionen. Dette sker, fordi du har indgået en aftale med elevatorvirksomheden om, at de sørger for, at din elevator bliver inspiceret. 

I disse tilfælde har vi normalt ikke kontakt med dig som elevatorejer, og vi sender derfor inspektionsrapporten til elevatorvirksomheden. Du kan få inspektionsrapporten ved henvendelse hos elevatorvirksomheden.

Hvis du har spørgsmål til vores inspektion, er du velkommen til at henvende dig til os. 

Ud over periodisk inspektion af elevatorer udfører FORCE Certification A/S også inspektion af nyopstillede og ombyggede elevatorer. 

FAQ