Et røntgenmålesystem kan hjælpe med til at sikre optimal produktion og produktkvalitet samt maksimering af udbytte.

Røntgenmålesystemer tilpasset produktionen

Vi udvikler og installerer røntgenmålesystemer, der kan hjælpe med til at sikre en optimal produktion, maksimering af udbytte og sikring af produktkvaliteten.

Vi tilpasser målesystemerne til lokale og specifikke behov. Målesystemerne er bl.a. udviklet med de formål at reducere forbruget af råmaterialer og reducere mængden af kasseret produktion samt dokumentere produktkvaliteten. Vi udvikler røntgenmålesystemer til:
  • produktionskontrol ved rørproduktion
  • in-line kvalitetskontrol af svejsninger ved kontinuert produktion
  • produktions- og proceskontrol af materialer og produkter på transportbånd
  • produktionskontrol af fleksibelt eller fast polymerbaseret skum.
Derudover er vi OEM-leverandør af røntgenbaserede komponenter og systemdele til forskellige industrier. 

Oversigt over målesystemer

Nedenfor kan du læse mere om vores forskellige røntgenmålesystemer og hente produktblade med mere detaljeret information. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller andet.

In-line produktionskontrol ved rørproduktion (TwinEye og TripleEye)

TwinEye røntgenmålesystemet udfører komplekse målinger i hele rørets omkreds af rør til olie- og gasudvinding. Resultaterne bidrager til at sikre og dokumentere rørenes kvalitet.
Vores røntgenmålesystemer til rørproducenter optimerer produktionen, reducerer produktionsomkostningerne, samt forbedrer og giver automatisk dokumentation af produktkvaliteten.

In-line kvalitetskontrol af svejsninger (AWC)

Vi har udviklet et røntgenmålesystem til in-line kvalitetskontrol af svejsninger, hvor ruller sammenføjes i et kontinuerligt produktionsforløb.

Systemet reducerer risikoen for uventede driftsstop og sikrer et kontinuerligt produktions-flow.

In-line produktions- og proceskontrol (X-FORCE-scan)

X-FORCE-scan er et generisk koncept til måling af materialekarakteristika, detektion og identifikation af dimensioner, form, arealvægt, densitet, mængde og usynlige objekter i et produkt eller i produkter. der føres på et transportbåndsystem.

In-line inspektion, densitets- og dimensionsmåling (PolyScan)

PolyScan er vores målesystem til in-line inspektion, densitets- og dimensions-måling af fleksibelt eller hårdt polymer-baseret skum. Systemet integreres med produktionslinjen og giver nye muligheder for optimering af produk-tion og produktkvalitet.

Ledende udviklingshus og OEM-leverandør

Vi har mange års erfaring som et ledende udviklingshus og OEM-leverandør af kernekomponenter og systemdele til andre producenter af udstyr og løsninger indenfor forskellige industrielle brancher.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.