Undersøgelserne kan finde lækager og problematiske strømningsforhold i rørsystemer, kedler, tanke og varmevekslere. Dermed kan det sikres, at problemer lokaliseres og udbedres i tide.

Måling af strømningsforhold, lækager og cirkulation 

Vores sporstofundersøgelser kan kortlægge strømningsforhold, så f.eks. gennemløbstider eller flowhastigheder, og kan bruges til at finde lækager og andre uønskede forhold, der kan resultere i korrosion i f.eks. rørsystemer.

Undersøgelserne reducerer risikoen for farlige og tidskrævende driftsnedbrud, og reducerer dermed dine vedligeholdelsesomkostninger.

Det er dog ikke den eneste procestype, hvor vi bruger flydende eller gasagtige radioaktive sporstoffer. Sporstofundersøgelser kan også bruges til undersøgelse af:

  • strømningshastighed i rørsystemer
  • strømningshastighed, blandings- og opholdstid i industrianlæg
  • lækager i rørsystemer, tanke og varmevekslere
  • cirkulation i kedler
Vores sporstofundersøgelser bruges ofte på:
  • industrielle procesanlæg
  • kemiske anlæg
  • raffinaderier 
  • offshore installationer
  • renseanlæg
  • fjernvarmeværker.

Løser opgaver andre sporstofmetoder ikke kan

Vores sporstofundersøgelser er ikke destruktive og kan som regel udføres således at de ikke forstyrrer den daglige drift. 

Vi bruger radioaktive isotoper som sporstof, fordi der med dem kan foretages målinger der er svære eller umulige at foretage med andre sporstofteknikker (f.eks. farvestof) og fordi måling med disse normalt ikke forstyrrer anlæggets daglige drift, da der ikke er behov for prøveudtagning. Alle målinger foretages uden på procesudstyret, uden behov for indgreb.

Vores erfarne sporstofgruppe udfører undersøgelserne i overensstemmelse med gældende lovgivning og egne procedurer, der er godkendt af Statens Institut for Strålebeskyttelse.