Flydende platforme skal kunne operere i hårdt vejr, der påvirker sikkerhed og komfort om bord på skibene. 

Flydende platforme skal have så stort et operationelt vejrvindue som muligt. Det betyder, at deres operationelle tid hænger sammen med deres tid på vandet, således at en vurdering af deres sødygtighed ikke fokuserer på accelerationer og rulninger.  

For at opnå et velfungerende skibsdesign skal gode sødygtighedsegenskaber indarbejdes allerede i de tidlige designfaser. På det tidspunkt er det muligt at ændre skrogets geometri eller anvende andre designparametre, som er afgørende for bølgepåvirkningen og/eller skibets bevægelser i vandet. Det er derfor vigtigt at have adgang til pålidelige værktøjer, der kan forudsige disse forhold. 

Numerisk sødygtighed

Vi tilbyder numeriske forudsigelser af sødygtighed baseret på en 3D liniær radiation-diffraktions panel kode (S-Omega). Med S-Omega kan vi beregne skibets bevægelser, bølgepåvirkning, øget inerti og dæmpning for forskellige operationsprofiler i forhold til bølgekonditioner, hastighed og kurs. Derudover kan vi udarbejde en analyse af skibets driftsmuligheder for en given sø og rute med de begrænsninger, det medfører. 

Tankforsøg

Vi bruger vores slæbetank til vurdering af seakeeping evne. I et seakeeping setup er skibsmodellen fuldt udstyret med fremdrivnings- og autopilotstyring, hvilket giver mulighed for at sejle frit (6-DOF) i uregelmæssige (eller regelmæssige) bølger. Skibsmodellen er desuden udstyret til at kunne måle sødygtighedsparametre. 

Typiske målinger inkluderer: 

  • skibets bevægelser i 6-DOF 
  • bølgehøjder
  • fremdrift fra propeller
  • omdrejningsmoment
  • vertikale og/eller sidelæns bevægelser målt på bestemte punkter
  • observation/dokumentation af sjældent forekommende hændelser (hugge, vand på dæk, propeller oven for vandet etc.) 
Baseret på målingerne opnås de følgende data vedrørende sødygtighed: bølgespektrum, 6-DOF bevægelse (målt som responsfunktioner), energispektrum af målte accelerationer, øget fremdrivningseffekt i bølger og tilhørende farttab.