Kravene til Offshore Support Vessels (OSV’er) stiger hele tiden – både hvad angår OSV’ernes driftsmæssige effektivitet og hvad angår reduktion af de miljømæssige belastninger.

OSV-segmentet dækker platformssupportfartøjer (PSV) og forankringsslæbebåde (AHTS) og fungerer hovedsageligt som support til boreaktiviteter, feltudvikling og produktionsfaciliteter. AHTS’er bruges primært til flydende platforme i tilslutnings- og installationsfasen, mens PSV'er bruges til transport og logistiksupport.

Kravene til forbedret effektivitet og reduktion af den miljømæssige belastning for såvel PSV'er og AHTS'er er stadigt stigende, og samtidig flytter boreoperationerne til dybere og barskere farvande, som kræver større fremdrift, effektivt DP-system, højere sikkerhedsniveau og mere komfortable arbejdsforhold for besætningen.

Nedenfor finder du de services, vi tilbyder virksomhederne i din branche. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.