Har du lyst til at arbejde med metrologi indenfor gasmålinger? Så er det måske dig, vi søger!

Forretningsområdet Gas Flow Technology kalibrerer gasmålere fra hele verden. Vi opererer flere kalibreringsanlæg på vores lokation i Vejen, og vi kalibrerer stort set alle slags gasmålere. Fra de små målere hos privatkunder til store målere, som bruges i industrien, offshore og i store landanlæg. 

Vi er i dag mere end 40 medarbejdere i forretningsområdet fordelt på ingeniører, maskinmestre, tek-nikere, montører, operatører, et internationalt salgsteam og administrative medarbejdere.

En travl hverdag i et teknisk miljø 

Som metrologist i Gas Flow Technology kommer du til at arbejde med metrologi på vores anlæg, hvor vi kalibrerer gasmålere.

Dine opgaver bliver at drive og evaluere alle kontrolaktiviteter og planlagte kalibreringer af vores referencemålere. Du bliver en del af QC-processen fra kalibrering til aflevering af certifikat til kunden og supporterer driftsafdelingen ved specielle kundeopgaver.

Imellem de planlagte opgaver vil din hverdag blive suppleret med projekter og procedureskrivning.

Som vores nye metrologist kommer du aktivt til at indgå i vores europæiske samarbejde med andre National Metrology institutter (NMI’er).

Du vil blive lært op indenfor området, og efter endt oplæring er det målet, at du kan varetage rollen som fagområdeansvarlig for højtryk gas flow. 

Din profil

Du er formentlig uddannet ingeniør eller tilsvarende med nogle års erfaring, gerne fra en lignende virksomhed. Du trives med systematik, struktur og datadisciplin, for du vil skulle arbejde med forskellige IT-værktøjer, herunder Excel. Vi forestiller os, at du matcher denne profil:

  • Du behersker fysikken omkring måling af gasflow, herunder termodynamik, strømningsmaskiner, fluidmekanik og strømningslære
  • Du har erfaring med måleteknik, herunder usikkerhedsvurderinger og anvendelse statistiske metoder til evaluering af resultater
  • Du har erfaring med præstationsprøvninger 
  • Du kender til at arbejde under en akkreditering - ISO17025 og/eller ISO9001
  • Du har gode IT-kundskaber og er fortrolig med Office-pakken
  • Du er superbruger af Excel
  • Du behersker dansk og engelsk på højt niveau, skriftligt og mundtligt.

Kom med på holdet i en international virksomhed

Vi kan tilbyde en unik arbejdsplads med meget stor alsidighed i fagligheder og markeder. Som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut er vi en central del af teknologiudviklingen i Danmark og ikke mindst formidlingen heraf. Du vil derfor blive mødt af mere end 1.100 ildsjæle, der hver dag arbejder for at gøre størst mulig gavn for erhvervsliv og samfund. Hverdagen er præget af travlhed, nysgerrighed og humør i en uformel omgangstone. 

Noget for dig?

Hvis du mener, at ovenstående er noget for dig, så send din ansøgning allerede i dag. Vi behandler ansøgningerne løbende og indkalder kandidater til samtale undervejs.

Du søger jobbet på Jobindex. Følg linket i boksen til højre.