Hvad hvis du ku' være med til at gøre Danmark til det sted i verden, der er bedst til at udvikle og bruge IoT-løsninger, og havde adgang til den nyeste forskning og de dygtigste specialister in-house?

Det kan du hos os. Som ét af de 7 danske GTS-institutter har vi en finger med i forskningen og er helt fremme på teknologiudviklingen i Danmark. Og i rollen som IoT Solution ingeniør får du mulighed for at lede innovationsprojekter med strategisk betydning for den fremtidige udvikling af IoT i Danmark. 

Bliv en del af en innovationshub for IoT

Du bliver en del af teamet IoT Technology, Architecture & Data, der består af 7 specialister. Vi er en del af forretningsenheden IDSI (se nederst), der arbejder med udvikling og validering af nye teknologier til produkter – hovedsageligt på IoT-området. Læs mere her.

Vores kunder og samarbejdspartnere er både små og store virksomheder, innovationslandskabet med universiteter, andre GTS-institutter og nationale klynger. Vi arbejder med den nyeste teknologi inden for sensorer, trådløs kommunikation og IoT-platforme - fra idégenerering til proof-of-concept stadiet for derefter at finde de rette partnere til færdigudviklingen af produktet. 

Du kommer til at sidde lige i centrum af IoT-økosystemet, og du får kæmpe indflydelse på, hvilke projekter vi skal beskæftige os med. Det betyder, at du har direkte indflydelse på IoT-udviklingen i Danmark. Anders Struwe Mynster / Afdelingschef

Skab overblik over mulige IoT-løsninger og hvordan de kan realiseres

Dit primære ansvarsområde bliver at være et af vores omdrejningspunkter i forhold til IoT-løsninger set fra et teknologisk perspektiv. Du vil skulle trække på din erfaring med IoT-løsninger og tænke kreativt i forhold til, hvordan kunden kan bruge løsninger fra andre anvendelsesdomæner – også med sans for forretningen.

Det er altså ofte dig, som er i stand til at skitsere mulige løsninger og hvordan, de kan realiseres – hele vejen fra sensorerne til platformen og datapræsentationen for slutbrugere. Et vigtigt element er viden om trådløs kommunikation, hvilke teknologier der særligt egner sig til IoT og deres respektive fordele og ulemper.

Du skal være både arkitekt og den, der realiserer IoT proof-of-concept løsninger, og dine nøgleopgaver bliver at:

 • beskrive løsninger, så partnere kan byde ind på projektet
 • udarbejde systemskitser og løsningsarkitektur 
 • koordinere med vores dedikerede ressourcer, der er specialister inden for software eller sensorer
 • deltage i salgsaktiviteter for at konkretisere projekters indhold
 • afholde kurser og foredrag for vores klubber og netværk
 • koordinere aktiviteter med en bred kontaktflade af domæne- og tekniske eksperter. 

Erfaren elektroingeniør med indsigt i værdiskabende digitalisering

Du har sandsynligvis erfaring fra en R&D afdeling eller en konsulentrolle, og du må gerne have erfaring i dialogen om, hvilke løsninger der er mest optimale i forhold til de tilgængelige ressourcer.

Derudover forestiller vi os, at du:

 • er elektroingeniør eller har lignende akademisk uddannelse
 • har erfaring med IoT, trådløse systemer og indlejrede produkter
 • kender de fleste trådløse teknologier til IoT og deres fordele og ulemper
 • er kreativ og nyder at løse varierende problemstillinger
 • kommunikerer lige godt med såvel udviklingschefen i den mindre virksomhed, som aldrig har arbejdet med IoT, som professoren med 20 års erfaring
 • har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk.

Vi ser desuden gerne, at du:

 • har en efteruddannelse som projektleder 
 • har erfaring med cybersikkerhed for IoT.

Din nye arbejdsplads bliver på vores kontor i Hørsholm.

IDSI

IDSI (IoT, Data & Services Innovation) er en forretningsenhed med +25 mænd og kvinder - heraf flere med en international baggrund. Enheden består af elektronikingeniører, netværks- og sikkerhedsspecialister, designere, projektledere, datakonsulenter og forretningsudviklere - og vi er fordelt over det meste af Danmark. Vi har gennemført over 60 IoT- og forretningsudviklingsprojekter, og alene i 2021 er vores webinarer og arrangementer blevet besøgt af mere end 1.000 interesserede personer fra både ind- og udland. Vi har vores eget IoT-laboratorium i Hørsholm - IdemoLab - til udvikling og demonstration af IoT- og forretningsløsninger. Vi er særdeles aktive i udbredelsen af viden om IoT, anvendelse af teknologidata, servitization og teknologidrevet forretningsudvikling. IDSI har også ansvaret for at drive to nationale videnscentre: Nordic IoT Centre og IoT og Wireless klubben.

Noget for dig?

Hvis du mener, at jobbet er noget for dig, så send din ansøgning allerede i dag. Vi behandler ansøgningerne løbende og indkalder kandidater til samtale undervejs.

Du søger jobbet på Jobindex. Følg linket i den blå faktaboks.